Magyar–szlovén szennyvízberuházás

Életjáradék – termőföldért

Építik a szennyvízhálózatot

Közösen a térség felzárkóztatásáért


AZ EGYESÜLET EURÓPA JELKÉPEKÉNT

Magyar–szlovén szennyvízberuházás

A Közös élettér javítása – Tornyiszentmiklós kistérség szennyvízcsatornázása elnevezésű magyar–szlovén projekt ünnepélyes alapcsőletételére illusztris vendégek jelenlétében került sor május 29-én a határátkelő magyar oldalán.

Elhelyezik a beruházás alapcsövét.A Phare-CBC támogatással megvalósuló, magyar részről 1,1 milliárd forint összköltségű beruházás során Tornyiszentmiklós gesztorságával hat településen – Dobri, Tormafölde, Kerkaszentkirály, Csörnyeföld és Muraszemenye – épül ki szennyvízhálózat, valamint bővítik a lovászi tisztítót. A projekt szlovén oldalon három községet érint; Pince, Pincemajor és Benice kapcsolódik be a csatornahálózatba.
– A program kiemelt támogatottságú, a hat önkormányzatnak érdekeltségi és beruházási költség szerint elosztva összesen 5 százalék önerőt kell biztosítani. A településeken 94 százalékos a belépési szándék, a lakossági hozzájárulás családonként 120 ezer forintot jelent. A beruházás kivitelezése idén márciusban indult és várhatóan 2005 áprilisában fejeződik be. Ezen belül 2004. novemberig elkészül a teljes csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep, illetve megtörténik a próbaüzemelés – mondta Szak László, Tornyiszentmiklós polgármestere.
– A beruházással maradandó értékek teremtődnek; nemcsak tisztább, élhetőbb környezet valósul meg, hanem ez a közműtársulás itt, Szlovénia és Magyarország között egyben az egyesült Európa jelképe is, amelyben nincsenek határok és amelyben a hétköznapok szabadsága is megteremtődik – fogalmazott Kiss Péter, a Miniszterelnöki Hivatal kancelláriaminisztere ünnepi beszédében. – A Phare-program segítségével megvalósuló projektek egyszerre szolgálják a tagországokban élőket és magát az uniót is. A közös programok, érdekek és együttműködések átjárhatóságot teremtenek az országok között, emellett hitelesítik az Európai Unió értékeit, egy ökoszociális világi iránti elkötelezettség értékrendjét. Kiss Péter hangsúlyozta, a beruházás nem a politika és nem a kormányok érdeme, hanem azoké, akik kezdeményezői és kidolgozói voltak a programnak. A közös nemzeti akaratot kifejező projekt egyben a határ menti együttműködés jelképe is, jelentette ki.
Marko Slokar, a szlovén környezetvédelmi és területrendezési minisztérium államtitkára méltatta a beruházást; a projekt több oldalról is jelentős, politikai és gazdasági súlya mellett számottevő a természetvédelmi szerepe is, hangsúlyozta. – A nagy költségű, a Phare-CBC által támogatott kommunális infrastruktúra-fejlesztés nagyban hozzájárul a természetvédelem magasabb szintű kivitelezéséhez; egyrészt jobb körülményeket biztosít az itt élők számára, ugyanakkor a szennyvíz megfelelő tisztításával megvalósul a talaj és az élővizek védelme – mondta az államtitkár.
Az ünnepség zárásaként a két kormány és a helyi önkormányzatok képviselői a kivitelező Sade konzorcium munkatársaival elhelyezték a beruházás alapcsövét.

vissza az elejére


ÜNNEPÉLYESEN ALÁÍRTÁK AZ ELSŐ ÖT SZERZŐDÉST

Életjáradék – termőföldért

Ünnepélyesen írta alá szerződését a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel az „életjáradék termőföldért” program első öt zalai pályázója a Megyeházán. Kiss Bódog Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében elmondta, hogy a rendszerváltozás után a földrendezés nem éppen sikertörténetnek számít, ugyanis a birtokok szétaprózódtak.

A szerződés aláírásának pillanatai.Zalában 400 ezernél több tábla van, s az átlagos méretnagyság 0,8 hektár. Az idős illetve távolra szakadt tulajdonosok nem tudják művelni a területeiket, ezért az „életjáradék termőföldért" pályázati lehetőség nem csak megoldja ezt a problémát az idős embereknél, hanem szociális biztonságot is nyújt a havi járadékkal. 
Halász Gábor, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökhelyettese elmondta, hogy az országban a zalai ünnepség a negyedik, s folytatódik a pályázatok értékelése. Cél a kisebb területek felvásárlása, s a földcserék megindítása, a birtokrendezés megvalósítása. Pályázhatnak az osztatlan közösben lévő tulajdonosok is, de ennek a tulajdonformának a kezelése további intézkedést igényel a földrendezés érdekében. Az életjáradékkal jól járnak a tulajdonosok, mert a föld értékének duplájával számítják ki a járadékot és egy idő után a havi összegek az inflációval emelkednek. Kalló Zoltán, a szervezet megyei irodájának vezetője elmondta, hogy havonta, a nyugdíj kifizetéskor egy másik szelvényen kapják meg a járadékban részesülők a pénzüket. 
Az ünnepélyes szerződés aláírás és pezsgős koccintás után sajtótájékoztatón tudtuk meg, hogy a január 27-ével kiírt pályázatra a megyéből 167-en ajánlották föl birtokukat életjáradék ellenében. Két kategóriába sorolják a számítógépes feldolgozásnál az ajánlatokat, az 500 ezer és afeletti érték alapján. Az országban működő 89 szakértő vesz részt a felvásárlási ár kialakításában, az életjáradék megállapításánál azonban az életkort is figyelembe veszik, a nők esetében pedig alacsonyabb szorzószámot alkalmaznak a várhatóan hosszabb életkoruk miatt. Általában egy év alatt megkapják a földtulajdonosok a birtokuk árát és a járadék fizetésének felső határa 102 év. 
Az első zalai pályázók elégedetten nyilatkoztak. A pakodi Szabó Jánosné 1,5 hektár gyepterületet ajánlott fel, amivel nem tudott mit kezdeni, azt sem tudta pontosan, hogy hol van. Saját és férjétől örökölt 50 ezer forintos nyugdíja most 10 ezer forinttal egészült ki, s ez biztonságot nyújt életének további szakaszához. A zalaegerszegi Gergály Lajos barlahidai és kustánszegi rétet, gyepet adott el a földalapnak életjáradékért cserébe és 10 ezer 115 forinttal egészülhet ki a nyugdíja. A pálfiszegi Salamon Gyula erdővel körülvett területétől szabadult meg, s reméli, új gazdája beerdősíti, mert véleménye szerint annak való. Életjáradéka 11 ezer 900 forintra alakult. 

vissza az elejére


ALAPCSŐLETÉTEL LENTI-MUMORBAN

Építik a szennyvízhálózatot

Ünnepélyes keretek között fektették le a közelmúltban Lenti városrészei – Lenti-Mumor, Lentiszombathely, Bárszentmihályfa – és Iklódbördőce község szennyvíz-beruházásának alapcsövét.

Az ünnepség résztvevői is lapátot fogtak.Az ünnepségen először Dormán László, a kivitelezést lebonyolító konzorcium egyik tagja, a Hydrocomp Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta, hogy minden feltétel rendelkezésre áll ahhoz, hogy Lenti város ezen településrészei és Iklódbördőce közműellátása megoldódjék, mely beruházás nemcsak a környezetvédelem szempontjából fontos, hanem egyben értéknövelő és értékteremtő a környék számára. A munka során a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozva a lakosságnak, arra törekednek, hogy a kapott bizalmat meghálálják, és határidőre elvégezzék a feladatot, hangsúlyozta.
A Kiskerka Táncegyüttes műsora után Nógrádi László országgyűlési képviselő, Lenti város polgármestere ünnepi beszédében elmondta, régi adósságnak tesznek eleget azzal, hogy ezen városrészek kézzel fogható infrastrukturális fejlesztése, a szennyvízcsatornázás megkezdődhet. A polgármester megköszönte az előző testület és mindazok a beruházás megvalósításáért kifejtett munkáját, ugyanakkor szavakba foglalta örömét azért is, hogy zalai vállalkozások végezhetik el a kivitelezést. A beruházás 581 millió bruttó értékű – a tervezés, bonyolítás és műszaki ellenőrzés 15 milliót tesz ki –, melynek nagyobb része elnyert céltámogatásból áll össze. A területfejlesztési tanács mintegy 14,5 millióval támogatja a fejlesztést, és 47 millió forint várható a vízügyi célelőirányzattól. Az önrésszel és a hitelekkel rendelkezésre áll az az összeg, mely szükséges a megvalósításhoz, mondta Nógrádi László. 
A konzorcium másik tagja, a Szabadics Közmű és Mélyépítő Kft. ügyvezető igazgatója, Szabadics József ismertette a beruházást. Elmondta, hogy a kivitelezés során 9234 folyóméter gravitációs csövet, 5807 folyóméter bekötőcsövet, 8628 folyóméter nyomóvezetéket és 9 darab közüzemi átemelőt építenek ki. A munka hamarosan megkezdődik, mely során a lehető legjobb együttműködésre törekednek a lakossággal.
Dr. Boros Imre, országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés alelnöke a beruházás környezetvédelmi szerepe mellett a teljes infrastruktúra jelentőségét emelte ki. Ahol a csatorna is megépül, ott az élet minősége ugyanolyan, sőt jobb, mint egy nagyon sűrűn lakott városban, fejtette ki az alelnök. 

vissza az elejére


ZALA MEGYE ÉS NAGYKANIZSA

Közösen a térség felzárkóztatásáért

Úgy tűnik, az EU-csatlakozás közelsége, a fejlődéshez szükséges anyagi források megszerzésének kényszere hatékonyabbá teheti a megyei közgyűlés és a megyei jogú városok önkormányzatainak kapcsolatát. Ennek szándéka tükröződött a megyei és a nagykanizsai önkormányzat egyeztető bizottságának májusi ülésén. Az aláírt szándéknyilatkozat hangsúlyosan fogalmazza meg, hogy a két fél közösen kíván fellépni számos területen a megye és a város érdekében.

Az ülést követő sajtótájékoztatón Kiss Bódog Zoltán megyei közgyűlési elnök hangsúlyozta, jelzésértékű az a gyors és hatékony tárgyalás, amellyel sikerült a közös fellépés elveiben, hátterének megteremtésében megállapodni. Tájékoztatása szerint megbeszélésük négy területre, az oktatás és kultúra, a szociális ellátás és egészségügy, a területfejlesztés, valamint a sport területét ölelte fel. 
Litter Nándor nagykanizsai polgármester is pozitívan értékelte, hogy a jövőben a korábbiaknál erőteljesebben, hatékonyabban lesznek képviselni közös ügyeiket. Kiemelte, megállapodás jött létre, hogy amíg Nagykanizsán felépül az új fogyatékosok otthona, addig a megye segítségének köszönhetően 56 ápoltat Rigyácon, 11-et Dusnokon helyezhetnek el, miután az építkezés időtartamára ki kell üríteni a jelenlegi épületet. Elmondta azt is, többek között kérték, hogy a megyei közgyűlés – az igazságosabb teherviselés érdekében – vizsgálja meg a kanizsai kórház részbeni finanszírozásának lehetőségét, mivel az jelentős részben a megye más részeiből is fogad betegeket, nemcsak Nagykanizsáról.
Kiss Bódog Zoltán az összehangolt fellépés szempontjából többek között kiemelt területként említette a pedagógiai szakszolgálatok együttműködését, a megyei bábszínház beindítását, fenntartását, a Deák-évforduló méltó megünneplését, az eurégió brüsszeli bemutatkozásán a megye színvonalas prezentációját, a területfejlesztést. 

vissza az elejére


Zalai Napló

Zala Média online

Zala.hu