2019.10.20., vasárnap - Vendel Zalaegerszeg időjárása

Állásajánlatok

VEZETŐ GONDOZÓ/HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

VEZETŐ GONDOZÓ/HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  (1 fő)
Munkavégzés helye    MAGYARORSZÁG/NYUGAT-DUNÁNTÚL /ZALA MEGYE 
8800 NAGYKANIZSA, ZRÍNYI UTCA 40
Munkarend    KÖTÖTT NAPPALI MUNKAVÉGZÉS
Felajánlott bruttó havi bér    
Juttatás    KJT SZERINT
Munka körülmények    A PÁLYÁZATI ANYAGOT EGY PÉLDÁNYBAN KELL BENYÚJANI, A BORÍTÉKON KÉRJÜK FELTÜNTETNI A PÁLYÁZATI ADATBÁZISBAN SZEREPLŐ AZONOSÍTÓ SZÁMOT 38-3/2019, VALAMINT A A MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSÉT: "VEZETŐ GONDOZÓ"
Fogl. jogviszony    KÖZALKALMAZOTTI (KJT.)
Jelentkezés módja    POSTAI ÚTON A PÁLYÁZATNAK A NAGYKANIZSAI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CÍMÉRE TÖRTÉNŐ MEGKÜLDÉSÉVEL (8800 NAGYKANIZSA, TELEKI ÚT 19/B VAGY SZEMÉLYESEN BENYÚJTVA 
A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ: NAGYKANIZSAI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY IGAZGATÓJA: KOLLER JUTKA NAGYKANIZSA, TELEKI ÚT 19/B, TELEFON: 93/312-175

Elvárások
Követelmények    A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019.JÚLIUS 27.
Iskolai végzettség    FŐISKOLA,
Szakképzettség    SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ
Gyakorlati idő    0 ÉV FELETT 1 ÉVIG

Megjegyzés
Megjegyzés    A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK: -A PÁLYÁZÓ RÉSZLETES FÉNYKÉPES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA -KÉPESÍTÉST IGAZOLÓ OKIRATOK MÁSOLATA, -AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉRE, FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ PROGRAMJA, -90 NAPNÁL NEM RÉGEBBI EREDETI HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY, -A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA ARRÓL, HOGY A PÁLYÁZATI ANYAGÁBAN FOGLALT SZEMÉLYES ADATAINAK A PÁLYÁZATI ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN SZÜKSÉGES KEZELÉSÉHEZ HOZZÁJÁRUL, -NEM ÁLL CSELEKVŐKÉPESSÉGET KIZÁRÓ VAGY KORLÁTOZÓ GONDNOKSÁG ALATT. -FŐISKOLA, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI FELADATAIRÓL ÉS MŰKÖDÉSÜK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ 1/2000. (I.7.) SZCSM RENDELET 3. SZÁMÚ MELLÉKLE SZERINTI FELSŐFOKÚ KÉPESÍTÉS, -LEGALÁBB 1-3 ÉV FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGET VAGY FELSŐFOKÚ SZAKMAI KÉPESÍTÉST IGÉNYLŐ, A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, VAGY AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS TERÜLETÉN BETÖLTÖTT MUNKAKÖRBEN SZERZETT SZAKMAI GYAKORLAT, -VEZETŐI BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA MEGBÍZÁST AZ KAPHAT, AKI A MUNKÁLTATÓVAL KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYBAN ÁLL, VAGY A MEGBÍZÁSSAL EGYIDEJŰLEG KÖZALKALMAZOTTI MUNKAKÖRBE KINEVEZHETŐ, -MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG, BÜNTETLEN ELŐÉLET, CSELEKVŐKÉPESSÉG, -B KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNY, -FELHASZNÁLÓI SZINTŰ MS OFFICE, ALAPSZINTŰ INTERNETES ALKALMAZÁSOK

Foglalkoztató
Foglalkoztató    NAGYKANIZSAI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Képviselő    KOLLER JUTKA  Telefonszáma . / .
Cím    8800 NAGYKANIZSA, TELEKI UTCA 19

 

Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK