2024.07.19., péntek - EmíliaZalaegerszeg időjárása

Programajánló

A magyar őstörténet és honfoglalás - Türk Attila előadása

2024. június 20. csütörtök, 10:02 - június 27., 00:00
Címkék:

2024. június 27., csütörtök 17 óra
A magyar őstörténet és a honfoglalás kori régészet legújabb eredményei
Mindszentyneum, Zalaegerszeg

Dr. habil. Türk Attila (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Régészettudományi Intézet, Magyar Őstörténeti és Honfoglalás Kori Régészeti Tanszék) előadása a keleten maradt magyarság nyomairól, a magyar őstörténet és honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményeiről.
A korai magyar történelem ‒ közkeletűbb nevén a magyar őstörténet ‒ az írott adatokat tekintve forrásszegény kutatási terület. Így a régészet, mint rohamosan gyarapodó forrásanyagú tudományág, kiemelkedő jelentőséggel bír e téren. A régészet számára a korai magyar történelemmel kapcsolatos alapvető kérdés az, hogy Eurázsia kora középkori régészeti anyagából mi kapcsolható a magyarság elődeihez?
A tárgyi hagyaték történeti értékelése természetesen számos nehézséget rejt magában. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a régészet esetében nem pusztán a forrásanyag, hanem a kutatási módszerek terén is jelentős bővülésével számolhatunk, elsősorban bioarcheológiai kutatásoknak köszönhetően.
Az utóbbi évek régészeti eredményei alapján az Urál és a Kárpátok közötti régió hagyatékában olyan, jól körülhatárolható lelőhelycsoportok rajzolódnak ki, amelyek egyszerre mutatnak kapcsolatot a Kárpát-medence, illetve a Volga-Urál régió kora középkori hagyatékával. Ezek alapján újabb információkat kapcsolhatunk a magyarok elődeinek feltételezett vándorútjához. A keleten maradt magyarok kérdése eddig kevésbé volt kutatott, de nemrégiben jelentős eredmények születtek itt is.
Az előadásból megismerheti az elmúlt 10 évben született rendkívül fontos tudományos eredményeit a magyarság elődeinek kutatásában.
A rendezvényen való részvétel térítésmentes. Kérjük segítse kollégáink munkáját azzal, hogy regisztrál az előadásra!
 

Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK