2020.02.18., kedd - Zsuzsanna Zalaegerszeg időjárása

Rövidhírek

Felhívás ülnökök jelölésére

2019. március 19. kedd, 16:30
Közlemény
Címkék:
A Zalaegerszegi Törvényszék közigazgatási és munkaügyi bíróságán, valamint fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró ülnökök jelölésére

Felhívás

Értesítem a megye választópolgárait, hogy a 2015-ben megválasztott bírósági ülnökök megbízatása 2019-ben lejár.

A Zala Megyei Önkormányzat által megválasztható 15 fő közigazgatási és munkaügyi bírósági ülnök, valamint a 2 fő fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró ülnök személyére javaslatot tehet a megye területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgár, a helyi önkormányzatok és egyesületek (pártok nem jelölhetnek).

Közigazgatási és munkaügyi bírósági ülnöknek jelölhető az a 30 életévet betöltött magyar állampolgár, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnöknek a fenti ismérveken túl kizárólag pedagógus, pszichológus vagy család-, gyermek-és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó, vagy korábban dolgozó személy jelölhető.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató, a jelölések nyomtatványai, illetve az ülnökké választáshoz szükséges elfogadó nyilatkozatok a www.zala.hu honlapról letölthetők.

Az ülnökválasztással összefüggő információkkal kapcsolatban közvetlenül tájékoztatást kérhet a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályától is. (Tel: 92/500-722)

A bírósági ülnök személyére tett javaslatot és az ülnökké választáshoz szükséges elfogadó nyilatkozatokat legkésőbb 2019. április 4-ig közvetlenül a Zala Megyei Önkormányzati Hivatalhoz (Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) kérem eljuttatni.


Zalaegerszeg, 2019. március 19.


Dr. Pál Attila
               a Zala Megyei Közgyűlés Elnöke

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK