2022.06.30., csütörtök - PálZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

Figyelem a nagyprojektekre és a város környezetére

2016. szeptember 15. csütörtök, 07:53
Szerző: Antal Lívia
A lakosság szempontjából leginkább szem előtt lévő tevékenység, a városüzemeltetés munkájának napi irányítása a feladata Gecse Péternek. Feladatköre Balaicz Zoltán polgármester általános helyetteseként teljes körű, így a közelmúltban első alkalommal vezetett le állampolgársági eskütételt.

– Alpolgármesterként milyen feladatokat lát el a város irányításában?

– Az éves költségvetés előkészítése, felügyelete mellett a városüzemeltetés, így a műszaki osztály munkájának napi koordinálása a feladatom. Az önkormányzati cégek felügyelete, a velük való kapcsolattartás és egyeztetés szintén hozzám tartozik, továbbá a városfejlesztéssel összefüggő gazdasági ügyekkel is foglalkozom. A polgármester általános helyetteseként pedig bármely feladat elvégzése szóba jöhet.

Beszélgetés Gecse Péter alpolgármesterrel

– A Modern Városok Programban mely projektekre ügyel?

– Az uszoda és az alsóerdei rekreációs központ fejlesztésére. A program előkészítésére kapott 500 millió forintos állami támogatás egy részéből zajlik e két projekt terveinek előkészítése. A város közvéleményével egyetértve, az úszóklubbal és más civil szervezetekkel egyeztetve mi is azon az állásponton vagyunk, hogy a város nem maradhat egy évig uszoda nélkül. Ezért a beruházás szakaszos megvalósításban gondolkodunk. Így az első ütemben az új fedett uszoda épülne meg, mialatt a régi még üzemelne. Ezt követné a tanmedence kialakítása a régi uszoda területén. A kormány elé terjesztett koncepcióban egy új külső medence létesítése is szerepel – folytatva a városi strand megújítását –, de a támogatás mértékétől is függ, hogy megvalósulhat-e, ezen dolgozunk.

Az alsóerdei rekreációs központ fejlesztése az egykori napközis tábort valamint az alsóerdei úttól nyugatra lévő területeket és a tv-torony környékét érinti. Sportpályák, játszóterek, bob-pálya, gokart, műanyag sí és snow bord pálya, falmászó centrum, zipline csúszda és számos élményelem megvalósítását, valamint a tv-torony felújítását is tervezzük a projektben.

– Városüzemeltetésért felelős alpolgármesterként bizonyára a most zajló útfelújításokat is figyelemmel kíséri.

– Természetesen, hiszen a városban és környezetében számos útfelújítás zajlik. Többek között botfai körfogalom kiépítése, a 74-es főút felújítása a haranglábas körforgalmig. E beruházások fontos hozadéka a biztonságosabb közlekedés feltételeinek megteremtése. A Rákóczi utca útburkolatának helyreállítása is zajlik a közmű rekonstrukciót követően. A Rákóczi utca további fejlesztéseként a kerékpáros közlekedés feltételeit is szeretnénk a közeljövőben megteremteni, amely a városi kerékpáros hálózat megújításának és kialakításának fontos eleme.

– Térjünk át a közterületek állapotára…

– Úgy vélem, a belváros és környezete teljesen rendben van. De ha magunkkal szemben kritikusak kívánunk lenni, azt látjuk, egyes városrészek zöldfelületeinek gondozására több forrást kell a jövőben elkülönítenünk. Alkalmazkodnunk kell a megváltozott időjárási körülményekhez, többek között a kaszálások gyakoriságát tekintve. Önkormányzati közterületeink gondozását saját cégünkre, a Városgazdálkodási Kft.-re bízva, minél egységesebb rendszerben kívánjuk végezni, melytől minőségi javulást várunk. Fontos, hogy a városrészi képviselőkkel is folyamatosan együttműködünk, odafigyelünk arra, hogy egy-egy rendezvényre is rendben legyen a környezet. Természetesen lakossági kérésekre is azonnal reagálunk.

– Elégedett a többi önkormányzati cég működésével is?

– A hulladékszállítás átalakítása még zajlik. A helyi közszolgáltató likviditási helyzete ugyanakkor stabil, hiszen kapott forrást működéséhez a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-től, amely a helyi közszolgáltatóval együttműködve hamarosan megkezdi a lakossági díjszámlázást. Az elmúlt időszakban valamennyi önkormányzati cég eredményesen gazdálkodott. A rádió indulása egy új színfoltot hozott, mely jól kiegészíti a városi televízió kínálatát, a Kvártélyház Kft. rendezvényszervező tevékenysége fontos része a zalaegerszegi mindennapoknak. A Lész Kft. pedig gondos gazda szemléletével igyekszik kezelni a bérlakás-állományt. Visszautalva az uszodafejlesztésre az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. lesz – terveink szerint – az üzemeltetője az új uszodának. A város egyik kitörési lehetősége a turizmus, ezért is tartjuk fontosnak, hogy az új uszoda, az Alsóerdő, az AquaCity üzemeltetése, valamint a Gébárti-tó köré tervezett fejlesztések fenntartása minél egységesebb legyen.

– Egy szálloda még hiányzik ebből a kínálatból.

– Úgy vélem, hogy a járműipari tesztpálya megépítése sok mindent magával vonhat, az idegenforgalom fejlesztése tekintetében eredményezhet szállodaépítést is. Örvendetes, hogy szálláshelybővítésben magánvállalkozók is gondolkodnak.

– Három városrész önkormányzati képviselője is. Milyen fejlesztéseket valósítottak meg legutóbb?

– A Páterdombon lakossági kérésre most a Baross utcában építettünk új játszóteret, míg Botfán, a Rózsás utcában. Zalabesenyőn hamarosan megkezdődhet az Árpád-kori kis templom külső felújítása. A páterdombi búcsúra pedig elkészül a műfüves sportpálya, melyet szeptember 17-én adunk át.

– Végezetül, mit tart az idei év legfontosabb eredményének?

– Zalaegerszeg jövője szempontjából, a munkahelyteremtés és a gazdaság fejlődése mellett, a Modern Városok Program elindulását és a TOP programok megvalósítását nagyon fontosnak tartom. A költségvetésünket éppen ezért a helyi beruházások mellett, a nagyprojektek előkészítésének rendeltük alá, hiszen a gyors, pontos és precíz előkészítő munka a jövőbeli kivitelezés fontos eleme. Úgy vélem, e tekintetben nem állunk rosszul. Nagyon bízunk abban, hogy a tervezett nagyprojektek fizikai megvalósítása hamarosan indulhat.

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK