2024.06.21., péntek - Alajos, LeilaZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

Gyógytornász vagy egészségügyi szervező

2016. november 08. kedd, 08:45
Szerző: Antal Lívia
A zalai megyeszékhelyen 1990-ben indult az egészségügyi főiskolai képzés 31 gyógytornászhallgatóval. Ez a szak jelenleg is nagyon keresett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjában, amit az idei felvételi adatok is bizonyítanak. A 419 felvételiző többsége ugyanis erre a szakra jelentkezett, 103-an felvételt is nyertek, míg az egészségügyi szervező szakon 14-en kezdték meg tanulmányaikat.

– Az elmúlt évtizedekben bővült a képzési struktúra, 1997-ben, az országban elsőként egészségbiztosítási szakot is indítottunk – tájékoztatott prof. dr. Vattay Péter CSc, habil főiskolai tanár, tanszékvezető, megbízott képzési igazgató. - 2005 szeptemberétől a bolognai folyamat elvárásainak megfelelően BSc szinten képezzük a szakembereket. 2006. március 1-től karunk Egészségtudományi Kar néven egyetemi karrá vált. Végzett diplomásaink európai normákat kielégítő kompetenciaszinttel rendelkeznek szakterületeiken.

Tanulj tovább a Pécsi Tudományegyetem Zalaegerszegi Képzési Központjában!

Ápolás és betegellátás alapszakon gyógytornász szakirányon zajlik a képzés nappali munkarendben, nyolc féléven át. Az alapozó szakasz főképp az általános egészségügyi tudnivalókra koncentrál, mint az anatómia, élettan, egészségügyi informatika, de a szociológia, a műszaki ismeretek az orvosi latin és a szociálpolitika is az elsajátítandó ismeretek közé tartoznak. A szakmai törzsanyaghoz egyrészt egészségtudományi ismeretkörök, így az ápolástan, fizioterápia, gyógyszertan vagy klinikai ismeretek sorolhatók, másrészt személyiség- és kommunikációfejlesztési ismeretek, mint a személyiség-lélektan vagy a szociálpszichológia.

Az elméleti képzést jól kiegészíti a nagyszámú gyakorlati órák keretében elsajátított gyakorlati tapasztalat. Gyógytornász képzésünk célja tudományos ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik hivatásuknak tekintik a páciensek pszichoszomatikus és szociális rehabilitációját, életminőségük javítását a lehetőségek határain belül.

Az egészségügyi szervező alapszakon a képzési idő hét félév, nappali és levelező munkarend is működik. A képzés fontos részét képezi az egészségügy intézményrendszerével, finanszírozásával, egészségügyi gazdasági, biztosítási és jogi ismeretekkel kapcsolatos tudásanyag elsajátítása. A hallgatók a szakon belül három specializáció egyikén folytatják tanulmányaikat. Az egészségbiztosítási specializációról kikerülő hallgatók az egészségbiztosító intézmények dokumentációs és intézményi rendszerét irányítják. Ügyviteli feladataik közé tartozik a társadalombiztosítási és családtámogatási biztosítások megállapítása és számfejtése. Az egészségügyi ügyvitelszervező specializációt választók később kórházak, klinikák ügyviteli és finanszírozással kapcsolatos feladatait látják el. Az egészségturizmus-szervező specializáción folyó oktatás főbb területei a turizmus és a gazdasági ismeretek.

– Képzéseink gyakorlati hátterét a térség kiválóan felszerelt, magas szakmai színvonalú egészségügyi intézményei biztosítják – vette át a szót Császárné dr. Gombos Gabriella PhD adjunktus, megbízott igazgatóhelyettes. - A teljesség igénye nélkül a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházat, és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Hévízi Rehabilitációs Intézetét említeném meg. Az egészségturizmus-szervező specializáción tanuló hallgatóink a térség gyógyszállóiban tölthetik gyakorlatukat.

Mindemellett önkéntes alapon rendszeresen látogatjuk a helyi általános és középiskolákat, önkormányzati hivatalokat valamint gazdasági társaságokat, ahol egészségügyi állapot felmérést végzünk, és gyógytornát tartunk. Ezek az alkalmak szakdolgozatok megírásában is segítik hallgatóinkat. A geriátriai órák keretében a Gasparich úti gondozóházban, valamint a Kossuth utcai idősek klubjában is tartunk előadásokat, tartásjavító, esésmegelőző tornákat. A tudományos kutatómunka iránt érdeklődőket a Tudományos Diákkör tömöríti; tagjai különböző kutatásokba bekapcsolódva tehetik közzé előadások, publikációk formájában kutatási eredményeiket. Egyre több hallgatónk szerez elismerésre méltó helyezést kari, regionális és országos konferenciákon. 2014-től az Egészségügyi Szakkollégium kutatási projektjeibe is bekapcsolódhatnak.

A jó tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatók pályázhatnak köztársasági ösztöndíjra, valamint demonstrátori ösztöndíj elnyerése esetén kipróbálhatják magukat oktatóként is. Emellett Zalaegerszeg városa is kínál ösztöndíjat számukra. Jelentős külföldi kapcsolatokkal rendelkezünk valamennyi szak területén, így hallgatóink tanulmányaik egy részét külföldi partnerintézményeinkben is teljesíthetik Erasmus tanulmányi és Erasmus szakmai ösztöndíj elnyerésével, továbbá megpályázhatják az egyhónapos frankfurti ösztöndíjat is.

Gyógytornászaink a Fizio-terápia MSc mesterképzésen folytathatják tanulmányaikat, egészségügyi szervezős hallgatóink számára is kínálunk MSc mesterképzést, továbbá hallgatóinknak PhD fokozatszerzésre is van lehetőségük az Egészségtudományi Doktori Iskola keretein belül. A zalaegerszegi intézmény két épületében lévő 25 tanterem felszereltségét évről évre fejlesztjük. Tornaterem, gyógytornaterem, demonstrációs szaktantermek, demonstrációs kórterem, oxiológiai terem, informatikai szaktantermek, biomechanikai és elektroterápiás labor áll rendelkezésre a szakmai képességek elsajátítására. A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatását is élvezhetjük ezen fejlesztésekben.

– Köztudott, hogy a főiskolás élet nem csak a tanulásról és a munkáról, hanem a kikapcsolódásról, feltöltődésről és a felhőtlen szórakozásról is szól. Ebben jelentős szerepet vállal a Hallgatói Önkormányzat – folytatta a beszélgetést Deák Kata, végzős gyógytornászhallgató, akit a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány idén szeptemberben ösztöndíjjal jutalmazott kiváló tanulmányi eredményeiért. – Hagyományos programjaink a gólyatábor, ismerkedő est, gólyaavató, gólyabál, Mikulás buli, farsangi mulatság, retro party, bankett és a ZEN-diáknapok. Hallgatóinkat mindemellett a város számos kulturális és szórakoztató rendezvénye (Egerszeg Fesztivál, Egerszeg Búcsú stb.) is várja. A ZFOK által szervezett Student-szigeten is bemutatkoztunk az őszi vadpörkölt fesztiválon, ahogy a Kutatók Éjszakája programban is részt vettünk.

A PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjában is fontos elvárás, hogy a lehető legteljesebb szakmai és személyiségfejlődés mellett hallgatóik jól érezzék magukat tanulmányi idejük alatt. Ezt kínálja a hozzájuk csatlakozóknak az ország legrégebbi és egyik legnagyobb egyetemének egészségtudományi kara, Zalaegerszegen is.

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK