2024.05.18., szombat - Erik, AlexandraZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

A kötődés két kapuja Tófejen

2017. augusztus 24. csütörtök, 11:34
Szerző és fotó: Nemes Norbert
Két napig tartó falunapot szerveztünk augusztus első hétvégéjén. Pénteken, a koncertek délutánján, a közönséget szórakoztatva: az Exit, a Zoom és a Republic együttesek léptek színpadra. A szombati, 19. alkalommal tartott falunap nyitányaként pedig egyszerre két székelykaput is felavattunk a 11 évvel ezelőtt szinte teljesen önerőből elkészült faluház előtti téren – adta hírül Horváth Zoltán polgármester.

– A székelyföldi Marosvásárhely mellett található Gyulakutával négy esztendeje ápolunk testvértele-pülési kapcsolatot. A székelykapuk felállításával, az önkormányzatunk kezdeményezésére, a szoros kötődést, a baráti egymáshoz tartozást tiszteltük meg. A székelykapu állításának egyik jelképes üzenete: itt egy tevékeny székely család él és dolgozik. Azt akartuk kifejezni, hogy a székelyek nálunk otthon érezhetik magukat, hisz otthonról hazajönnek. Gyulakuta delegációja immár ötödik éve vesz részt a falunapi programokon. Kászoni Attila fafaragó elárulta: 21 éves Brigitta lánya ösztökélésére, Soós László, helyi önkormányzati képviselő személyes felkérésére, a barátjának számító Gecse Zoltán rádiházai épületasztalos műhelyében, időtálló tölgyfából, és jól alakítható fenyőből, rekordidő alatt sikerült elkészítenie a stilizált virágmotívumokkal díszített 7x5 és 2x3 méteres kapukat.

Zsitkóc, a Muraszombattól keletre, a Bukovnica-patak bal partján közvetlenül a magyar határ mellett fekvő falu delegációját is nagy szeretettel fogadtuk. A nyolcvan százalékban magyarlakta szlovén település küldöttsége Bacsi László faluvezető vezetésével érkezett hozzánk. őket két éve ismertük meg Söjtörön, a Deák-ünnepségen. A falubeliek szívesen keresnek és ápolnak jó kapcsolatot a Mura-vidéken élőkkel. Ezt a kapcsolatot kívántuk elmélyíteni, szorosabbra fűzni, a magyarságtudat erősítésével, az ismételt meghívással.

A két székelykapu átadása alkalmával a népes honfitársi vendégsereg előtt mondott avatóbeszédében Varga József, a marosszéki Gyulakuta polgármestere kiemelte: „egymásba kapaszkodva, egymást támogatva éljük a jelent és álmodjuk a jövőnket". Kászoni Attila, a háromszéki Csernáton település talpraesett fafaragó mestere titáni munkával, röpke öt hét alatt „megsuppantotta” a két ékes, mindkét oldalon faragványokkal díszített létesítményt.

Mit is üzen a briliáns remekmű? A kancsó motívumból indul ki az élet fája. A csemetéből erős, hajtásokkal teli fa lesz, majd virágba borul, később keresztezik egymást. A termés leadása után a fa kiteljesedik, majd lassan lehajtja bús fejét és visszatér a kancsóba, azaz a szent magyar földbe. A keresztény Magyarország címerét és Tófej címerét is láttató alkotás szívet-lelket gyönyörködtető. A székely ember szimbóluma: a nap valamint a félhold is helyet kapott a motívumkincsek között. A hivatali ügyintézés, vagy házasságkötés céljával érkezettek számára is felemelő érzés lesz a díszes faragványok alatt átsétálni.

– Mi, gyulakutaiak, szeretnénk, ha minden magyar egy lenne, ha a két kapu égisze alatt erősebben kötődnénk egymáshoz – mondta el. A "mesterfaragász" is utalt rá alkotásán: összeköt bennünket a magyar vér, a dicső történelem, a felülmúlhatatlan kultúránk. Éljenek békességben, szeretetben, egyetértésben az emberi élet legmagasabb határáig! – zárta jókívánságait.

Bognár István plébános Isten bőséges áldását kérte az impozáns kapukra és az azon keresztülhaladókra, hogy a békességes érkezés és békességes távozás mindenkor, mindenki számára biztosított legyen. A szalagátvágás és a székely himnusz közös eléneklése után a meghívottakat fehér abroszok melletti díszebéden láttuk vendégül. A délután helyi és környékbeli tánccsoportok, dalkörök fellépésével telt, majd volt motoros show, de színpadra szólítottuk a Delta zenekart, Kossuth Gergőt, a Fáraó együttest is.

– Milyen irányban halad Tófej modernizálása?
– Minden évben a jó gazda gondosságával igyekszünk lakhatóbbá, élhetőbbé, kényelmesebbé, komfortosabbá tenni szeretett községünket. Gondot fordítunk a fejlesztésekre, a beruházásokra, az emberek életmódjának javítására, a helyhez kötődés erősítésére. A rendszerváltozás óta sok dolgot elértünk, köztük azt is, hogy mára teljes lett a közműellátottságunk. A korábban szépen felújított orvosi rendelőintézet emeleti részén lévő szolgálati lakás modernizálását sikeresen befejeztük, a bútorzatot megújítottuk, de a parkolóhelyek számát is megnöveltük.

Az eddig használaton kívüli helyiségekben mostantól vendégek elhelyezésére is mód nyílik, hisz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán a testvértelepülési kapcsolatok ápolására és megvalósítására nyertünk forrásokat. A félszáz férőhelyes óvodánk és nyolcosztályos általános iskolánk helyben biztosítja a gyerekek ellátását és alapfokú képzését. Tavaly decemberig, egyetlen zalai településként az iskolánk fenntartása is hozzánk tartozott. Lehetőségeinkhez mérten az oktatási-nevelési intézményeinket továbbra is támogatjuk. A napjában 250 adag ebédet készítő konyha mind az iskolásokat, mind az óvodásokat, mind a szociálisan rászorulókat, de az alkalmilag befizetőket is maradéktalanul kiszolgálja.

Sportolási lehetőségeket kínálunk a fiataloknak és az idősebbeknek a szépen karbantartott sportcentrumunkban, ahol füves focipálya, aszfaltborítású kosárlabda- és teniszpálya, sőt ikerpályás tekecsarnok is helyet kapott. Labdarúgó- és birkózószakosztálya is van sportegyesületünknek.  Az utóbbi szakosztályban sportoló diákok több országos elismeréssel is híresebbé tették a település nevét.

Szociális intézményfenntartó társulásunk 45 környékbeli település közel 26 ezer lakosának alapellátását biztosítja, tavaly év végéig a gesztora voltunk. Törvényi szabályozás miatt ezt a feladatot, már Söjtör látja el. Az egyesületeink közül a borversenyeket is szervező Kertbarát Kör mellett kiemelem a több mint tíz éve alakult Szivárvány Dalkört, akik a falunap vastapsot kapott fellépői között szerepeltek. Az őszikék Dalcsoport repertoárjában is egyre több nóta, ének szerepel. ők, a nyugdíjas ki-mit-tud rendezvényeken kívül, falunapunkon is bemutatták tehetségüket.

A „Fejlődjön Tófej" közalapítványunk sok éves feladatellátására is büszkék lehetünk. Idén nőklub valamint ifjúsági klub is alakult. A községünkben üzemel és termel az Európában is közismert Zalakerámia Zrt. egyik, burkolólapokat előállító gyáregysége, ahol a helyi munkaképes lakosság negyven százaléka kapott állást.

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK