2024.05.25., szombat - OrbánZalaegerszeg időjárása

Rövidhírek

Banki, biztosítási jogvita rendezése a bíróságon kívül. Érdemes-e a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezni?

2023. szeptember 01. péntek, 09:01
Hirdetés
Címkék:
Panaszt nyújtott be a pénzügyi szolgáltatójához, biztosítójához, de elutasító választ kapott? Nem szeretne bírósághoz fordulni, hogy a jogvitája rendeződjön? Elutasították a méltányossági kérelmét?

Ilyen és ehhez hasonló esetekben célszerű a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT), mint alternatív vitarendezési fórum eljárását kérelmezni.

A bíróságon kívüli, alternatív vitarendezés egyik legnagyobb előnye a bíróságok tehermentesítése mellett az, hogy a felek között létrejöhet egy kompromisszumos megoldás, azaz győztes-győztes helyzetet teremthet, mindezt gyorsan és díjmentesen.
Fontos kiemelni továbbá, hogy a Pénzügyi Békéltető Testületben eljáró tagok magasan kvalifikált jogászok, vagy közgazdászok, akik kiemelkedő szakmai tudással, felkészültséggel és több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

A Magyar Nemzeti Bank által működtetett Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztók, valamint a pénzügyi szolgáltatók (bankok, biztosítók, pénzügyi vállalkozások, befektetési szolgáltatók) közötti vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése, továbbá a fogyasztók pénzügyi szolgáltatóhoz benyújtott méltányossági kérelmekkel kapcsolatos ügyeiben az egyezségkötés elősegítése. A követeléskezelőkkel kapcsolatos ügyek akkor tartoznak a PBT hatáskörébe, ha követelésük a fogyasztókkal szemben pénzügyi szolgáltatáson alapul.

A fogyasztó személyi vagy anyagi körülményeire tekintettel méltányossági kérelemmel fordulhat a pénzügyi szolgáltatóhoz, melyben kérheti, hogy a szerződésben foglaltakhoz képest kedvezőbb feltételekkel teljesíthesse kötelezettségét. Ez lehet a fizetési kötelezettség mérséklése, elengedése, a szerződés módosítása.

Méltányossági eljárást a PBT előtt akkor is lehet kezdeményezni, ha a követelés kapcsán fizetési meghagyás kibocsátására került sor, vagy az adott ügyben végrehajtási vagy bírósági eljárás van folyamatban, azonban az igény jogalapját vagy összegszerűségét vitatni nem lehet.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításához alapvető feltétel, hogy a fogyasztó először közvetlenül a pénzügyi szolgáltatóval kísérelje meg rendezni a vitás ügyet, illetve hozzá nyújtsa be méltányossági kérelmét.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása ingyenes, eljárási díj, illeték sem a fogyasztót, sem a pénzügyi szolgáltatót nem terheli, és jogi képviselő igénybevételére sem kötelesek a felek.
Az ingyenesség mellett a gyorsaság is a PBT előtti eljárás mellett szól. Az eddigi gyakorlat szerint az ügyek általában 50-60 nap alatt befejeződnek, vagyis akár két hónapon belül döntés születhet.

Az eljárás során a pénzügyi szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli.
Az eljárás legfőbb célja a felek közötti egyezség, mely, ha létrejön, azt a Testület jóváhagyja, ha megfelel a jogszabályoknak. Az egyezség elmaradása esetén kötelezést tartalmazó határozat születik, ha a pénzügyi szolgáltató alávetette magát a Pénzügyi Békéltető Testület döntésének és a kérelem megalapozott. A 2017. január 1-jét követően benyújtott kérelmek esetében szolgáltatói alávetés nélkül is hozhat kötelezést tartalmazó határozatot a Testület, ha nincs egyezség, a kérelem megalapozott és annak összege nem haladja meg az 1 millió forintot (kötelező jogszabályi alávetés). Ajánlást tesz a Testület, ha az igény megalapozott, meghaladja az 1 millió forintot és a szolgáltató nem tett alávetési nyilatkozatot. Méltányossági ügyben egyezség hiányában az eljárást a PBT megszünteti.

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 2022 januárjától online módon is benyújtható a kérelem.
A kitöltéshez  - az útmutató mellett  - segítséget kérhet a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatán vagy az MNB partnereiként működő Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőitől: http://penzugyifogyaszto.hu/

Elérhetőségek:

8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3. I.em. (a Göcsej Üzletház emeletén),
Telefon: +36 30 699 0056 (ügyfélfogadási időben!)
E-mail: zalaegerszeg@penzugyifogyaszto.hu,
web: www.penzugyifogyaszto.hu

 

Ügyfélfogadás:


HÉTFŐ: 8:00-14:00  //  SZERDA: 11:00-17:00  //  PÉNTEK: 8:00-14:00

 

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK