2024.02.25., vasárnap - MátyásZalaegerszeg időjárása

Rövidhírek

Fizetési meghagyást (fmh) kaptam. Mi lesz most?

2023. március 01. szerda, 10:03
Hirdetés
Címkék:
Gyakran találkozunk irodáinkban ilyen kérdésekkel, sőt az a tapasztalatunk, hogy a fogyasztó sokszor nem is tudja azonosítani, hogy a közjegyzőtől kapott levél, az tulajdonképpen egy fizetési meghagyás.

1. A legfontosabb, hogy mindenképpen vegyük át az iratot, hogy határidőben reagálhassunk annak tartalmára. Ez a kézbesítéstől számítva 15 napot jelent.

Ha nem vesszük át az fmh-t, akkor a kézbesítés második megkísérlését követő ötödik munkanapon beáll a kézbesítési fikció, azaz az iratot kézbesítettnek kell tekinteni, akkor is ha nem vettük át. Ebben az esetben is jogerőre emelkedik az fmh, és ha nem fizetünk, a hitelező végrehajtást kezdeményezhet.

Ugyanez a helyzet áll elő akkor is, ha átvesszük ugyan az iratot, de nem élünk ellentmondással, vagy kicsúszunk a határidőből, esetleg az arra kötelezett nem elektronikus úton nyújtotta be ellentmondását.

Abban az esetben, ha valamilyen igazolt oknál fogva nem tudtuk átvenni az fmh-t (például, ha kórházi kezelés alatt állt az érintett), úgy kézbesítési kifogással élhetünk. Ha a fizetési meghagyás alapján végrehajtás indul ellenünk, akkor az eljárásról történő tudomásszerzésétől számított 15 napon belül a közjegyzőnél van erre lehetőségünk.

2. Amennyiben nem értünk egyet az fmh-val - vitatjuk a pénzkövetelés összegét, vagy jogosságát - , ellentmondással élhetünk. Ennek tartalmi követelményei minimálisak, elegendő az adós bármely olyan nyilatkozata, amely a követelés fennállását vitatja, például: "nem fizetek", vagy ,"vitatom".

Az ellentmondás szóban, írásban és elektronikus úton is előterjeszthető a közjegyző felé, akitől a levél érkezett.

Ha ellentmondásunkat határidőben előterjesztettük, az eljárás perré alakul át.

Fontos azonban megjegyezni, hogy ellentmondást csak abban az esetben érdemes előterjeszteni, ha a követelés valóban alaptalan, mivel a bíróság előtt sor kerül majd a bizonyítási eljárásra is, ahol alá kell tudnunk támasztani az ellentmondásunkat.  

3. Ha kézhez vettük a levelet, vagy beállt a kézbesítési vélelem, és eltelt a 15 nap, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, így ezt követően a jogosult (követelő) kérheti annak a végrehajtását.

Fontos hangsúlyozni, hogyha a közjegyzőtől fizetési meghagyást tartalmazó levelet kaptunk, akkor az ügyünk fordulóponthoz érkezett, ezért minden esetben foglalkozzunk a helyzettel, vegyük át a levelet, olvassuk el a leírtakat, és mérlegeljünk.

Amennyiben banki, biztosítási szerződésből ered a tartozása, ami a közjegyzőhöz került, díjmentes segítséget kérhetnek a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőitől:http://penzugyifogyaszto.hu/


Elérhetőségek:

8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3. I.em. (a Göcsej Üzletház emeletén),
Telefon: +36 30 699 0056 (ügyfélfogadási időben!)

E-mail: zalaegerszeg@penzugyifogyaszto.hu,
web: www.penzugyifogyaszto.hu

 

Ügyfélfogadás:


HÉTFŐ: 8:00-14:00  //  SZERDA: 11:00-17:00  //  PÉNTEK: 8:00-14:00

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK