2024.06.16., vasárnap - JusztinZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

A siker az emberek tehetségében rejlik

2017. szeptember 27. szerda, 08:14
Szerző: Vadas Zsuzsa Fotó: Antal Lívia
A közelmúltban került sor a hagyományos ünnepi megyei közgyűlésre, ahol átadták a megyei elismeréseket. Elsőként Vigh László országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozta: „fejlődési spirálban van az ország és ez még csak a kezdet”. Szólt a két megyei jogú városban történt fejlesztésekről, melyek kihatnak a kisebb településekre is, ahol a polgármesterek mindent elkövetnek, hogy fejlesszék, szépítsék a falujukat.

Dr. Pál Attila, a megyei közgyűlés elnöke rövid áttekintést adott az elmúlt egy év munkájáról, a zalai lehetőségekről. Mint elmondta, ismert, hogy a gazdaságfejlesztés és a területfejlesztés a megyei önkormányzat fő feladata, ezen belül is az Európai Uniós források felhasználásának koordinálása. A megye települései 23 milliárd forintot fordíthatnak fejlesztésekre, az úgynevezett TOP keretében 100 százalékos támogatási intenzitással civil szervezetek, egyházak, önkormányzatok pályázhatnak. A 23 milliárd forint több mint 80 százaléka már lekötött, a nyertes pályázók kiértesítésre kerültek. Iskolák, óvodák, háziorvosi rendelők, turisztikai egységek újulnak meg. Ezeken a lehetőségeken túl gyarapítja a megye vagyonát, hogy a két megyei jogú város együtt közel 25 milliárdot használhat fel a TOP keretből.

Zala Megye Díszpolgára: Fekete György, az MMA elnöke

A Modern Városok Programban megvalósuló beruházások értéke Nagykanizsán és Zalaegerszegen közel 60 milliárd forint. Többek között ebből újulnak meg a városi uszodák, konferencia és rendezvényközpontok, valamint a Mura program keretében komplex gazdasági és turisztikai fejlesztés valósul meg. Dr. Pál Attila megemlítette továbbá az R76-os és az M70-es gyorsforgalmi útfejlesztést, a negyven milliárd forint értékű járműipari tesztpálya-beruházást, amely hazai forrásból valósul meg.

Az hogy ilyen mértékű fejlesztési forrás egyszerre álljon rendelkezésre nagyon ritka egy térség életében. Ugyanakkor továbbra sem szabad elfelejteni a sok-sok kis település kérését: a megye mellékútjainak és kerékpárút hálózatának folyamatos felújítását, folytatta a megyei közgyűlés elnöke. Szerinte a fejlődés, a siker, az emberek tehetségében, szorgalmában és teljesítményében rejlik. Zala megye sikeres, ezt mutatja, hogy kiemelkedő tehetségei vannak. A megye elismeréseit is olyan polgárok kapják, akik büszkék arra, hogy ők zalaiak.

Ünnepi beszédében dr. Darák Péter, a Kúria elnöke arról szólt, hogy mit ad Zala az országnak és mit köszönhet az ország Zala megyének. Történelmi példák sorát hozta, hogy Zala berkeiből hányan és hogyan kerültek az országos politikába, közéletbe. Olyan zalai elődökről szólt, mint Zrínyi Miklós, Deák Ferenc, Wlasics Gyula, Keresztury Dezső és a Festeticsek. Zala megye jó a kultúrában, a gazdaságban és képviselői soha nem hezitáltak, ha országos közügyekbe kellett beleszólni.

Az ünnepi megyegyűlésen a kitüntetéseket dr. Darák Péter és dr. Pál Attila adta át.

A közgyűlés Zala Megye Díszpolgára kitüntetést adományozott Fekete Györgynek, a Magyar Művészeti Akadémia elnökének  (2. kép) sok évtizedes kimagasló, a magyar kultúráért végzett alkotói és közösségi munkásságáért, Zalaegerszeg és Zala megye kultúrájának példaértékű támogatásáért.

Zala Megye Közigazgatásáért Díjat kapott Becze Ferencné nyugalmazott igazgatási ügyintézőnek a helyi közigazgatásban 40 éven keresztül végzett kiemelkedően magas színvonalú munkájának elismeréseként.

Zala Megye Egészségügyéért Díjat adományoztak dr. Tege János sebész főorvosnak, magas fokú szakmai felkészültségért, több évtizedes sebészi munkájáért.

Zala Megye Szociális Gondoskodásáért Díjat vett át Gróf Ferencné nyugalmazott intézményvezető a kisgyermekek napközbeni ellátása területén 40 éven át kifejtett kimagasló és példaértékű munkájának elismeréséül.

Zalai Pedagógus Díjat kapott Csordásné Fülöp Edit a Gyenesdiási Kárpáti János Általános-és Alapfokú Művészeti Iskola tanára a magyar népdal oktatásában több évtizeden keresztül kifejtett tevékenységéért, a megyei és országos versenyeken kimagasló eredményeket elért diákjai felkészítéséért.

Zala Megye Sportjáért díjat adományoztak Szatmári Zsolt vezetőedzőnek kiemelkedő sportolói, edzői és sportszervezői munkássága elismeréseként.

Zala Megye Sportjáért díjat vett át Mányoki Attila hosszútávúszó több mint két évtizedes kiemelkedő sportolói pályafutása elismeréseként.

Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért Díjat vett át Konczér Katalin a Zala Megyei kulturális egyesületek, civil szervezetek és a horvát nemzetiség, a horvát-magyar kapcsolatok érdekében végzett áldozatos munkájáért.

Zala Megye Fejlesztéséért Díjat kapott Szabadics Zoltán, a Szabadics Zrt. elnöke, Zala megye gazdaságának fejlesztésében és közösségi életében több évtizede meghatározó szerepvállalásáért.

Zala Megye Fejlesztéséért Díjat adományoztak Pikó Gábor műszaki referensnek, Vonyarcvashegy fejlődését segítő, magas színvonalú településmérnöki munkájáért.

Zala György Díjat vett át Takács-Szencz Lívia festőművész kiemelkedő, egyedi és sokoldalú képzőművészeti munkájáért.

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK