2024.05.18., szombat - Erik, AlexandraZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

Kerti parti, avarégetés – csak körültekintéssel

2023. június 23. péntek, 09:26
Közlemény
Megérkezett végre a nyár, a jó idő a szabadba csábítja az embereket, természetes, hogy egyre gyakrabban kerül elő a bogrács, a grill. Ami az egyik embernek öröm, a másiknak bosszúság lehet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy le kellene mondani egy kerti partiról, ám a szabadtéri tűzgyújtást, továbbá az avar és kerti hulladék ártalmatlanítását rendelet szabályozza Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén.

Az avar és kerti hulladék égetése évente október 15. és április 15. között lehetséges

Zalaegerszeg önkormányzatának környezetvédelemről szóló rendelete külön szabályozza az avar és kerti hulladék ártalmatlanítását, valamint a szabadtéri tűzgyújtást. 

Illusztráció (Forrás: agroinform.hu)

Az avar és kerti hulladék (falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok) megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással történhet. Égetéssel csak a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás, egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható. 
Az avar és kerti hulladék égetése évente október 15. és április 15. között lehetséges, de az adott év időjárásától függően a polgármester ettől eltérő időszakot is meghatározhat. A tűzvédelmi hatóság által kihirdetett időszakokban tüzet gyújtani tilos. 
Az égetést szerdán és szombaton lehet végezni szélcsendes időben. Ünnepnap égetni tilos. 
Az égetést 18 éven felüli személy végezheti. Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek, közterületen nem. 
Csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Fontos, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, hőterhelés hatása ne álljon fenn, tűz- és robbanásveszély ne legyen. Lényeges, hogy a keletkező hő és füst a környékben levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa.
Tilos a rendeletben felsorolt utcában, továbbá az egészségügyi és gyermekintézmények, szociális gondozók, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint a garázstelepeken, a magasfeszültségű vezetékek alatti kiskertekben védőtávolságon belül, a véderdők és helyi védelem alatti területeken égetni.

Tilos nem komposztálható vagy komposztálásra alkalmatlan avart és kerti hulladékot égetni          
a) tilalmi időszakban vagy időpontban,
b) szeles időben,
c) nedves, füstölő hulladékkal,
d) a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül,
e) a keletkező hő és füst által a környékben levő zöld növényeket, fát, bokrot károsítva,
f) az arra kijelölt helyeken kívül közterületen,
g) kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) tartalmazó hulladékkal vegyesen.

Szabadtéri tűzgyújtás minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri sütés-főzés céljára folytatnak. A szabadban tüzet gyújtani és tüzelőberendezést használni csak szélmentes időben, a tűzvédelmi szabályok betartásával, a környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 
Tilos a tüzelőberendezésben nem az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, egyéb veszélyes hulladékot, vegyileg kezelt tűzifát égetni, vagy az égetést egyébként jelentős füsthatással végezni, és ezzel szennyezni a környezetet.

A tüzet és tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. 
Minderről bővebben a www.zalaegerszeg.hu oldalon tájékozódhatnak.

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK