2024.07.14., vasárnap - Örs, StellaZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

Több lesz az elmagányosodott időskorú nő?

2018. október 19. péntek, 15:27
Szerző: V.Zs.
A város lakosságának száma 2017-től mérsékelt növekedést mutat, a múlt év december végén 58 ezer 330 fő volt a lakóhellyel és tartózkodási engedéllyel rendelkezők száma a zalai megyeszékhelyen.

A lakónépesség száma az elmúlt időszakban folyamatosan csökkent, ez a csökkenés 2016-ban érte el a mélypontját, ekkor 58 ezer 154 volt a lakosok száma.  A legnagyobb mérvű csökkenés a 18-39 év közöttieket érintette. De mint a város esélyegyenlőségi programja fogalmaz, pozitív változás kezdődött. Az állandó népességen belül a 18-59 év közötti korosztályban fordul meg a férfi/nő arány, ezen belül is először a 46-50 év közöttiek körében haladja meg a nők száma a férfiakét.

A város lakosságának száma mérsékelt növekedést mutat - Zalaegerszeg esélyegyenlőségi programjából

A 65 év feletti korosztályban már igen jelentős a különbség, tovább nőtt az egyedülálló nők aránya a helyi népességben és folyamatos emelkedő tendenciát mutat. A kedvezőtlen irány következménye, hogy egyre emelkedik a kockázata annak, hogy több lesz az elmagányosodott időskorú nő a városban, akiknek támogató segítése további feladatokat támaszt a helyi ellátórendszerekben. Összességében nagyon magas a 60 év felettiek száma Zalaegerszegen: 16 ezer 905 fő, lassan megközelíti a lakosságszám 30 százalékát.

Illusztráció

Az adatok azt mutatják, hogy emelkedett a halálozások száma, ami sajnos tartósan és jelentősen meghaladja a születések számát. 2017-ben az elmúlt öt év átlaga alatti születésszám, és az elmúlt öt év átlagát meghaladó halálozás együttesen járult hozzá a lakosság további természetes fogyásához (2018-ban a születésszám emelkedést mutat Zalaegerszegen). A lakosság fogyását némiképpen a pozitív belföldi vándorlási egyenleg ellensúlyozta. Ami a város gazdaságát illeti: zalaegerszegi székhellyel 11 571 gazdasági szervezet működik. A megyeszékhely gazdasága az elmúlt húsz év során gyökeresen átalakult: korszerű termékeket előállító, a foglalkoztatásban kiemelkedő szerepet játszó multinacionális vállalkozások telepedtek le, miközben megszűntek, illetve jelentősen visszaszorultak a városra korábban jellemző hagyományos iparágak (élelmiszeripar, bútoripar, textilipar). A tömeges foglalkoztatásra azonban a betanított munka a jellemző, a magasabb kvalifikációt igénylő munkakörök száma kevesebb a kívánatosnál. A munkahelyteremtő beruházásoknak köszönhetően a munkanélküliségi ráta 2,7 százalékra csökkent. Az álláskeresők körében az elmúlt öt évben folyamatos, szembetűnő emelkedés az 59 év feletti, legveszélyeztetettebb korosztályhoz tartozók esetében volt tapasztalható. A számok alapján megállapítható, hogy Zalaegerszeg az elhelyezkedést támogató programoknak és munkahelyteremtő beruházásoknak köszönhetően munkaerőhiánnyal küzd.

Az esélyegyenlőségi program egyik legfontosabb pontja az idősek helyzetével való foglalkozás, esélyegyenlőségük biztosítása. A város évek óta kiemelt feladatának tekinti a helyi „idősbarát politika kialakítását. Figyelemmel kísérik az időskorú emberek életkörülményeit és szolidaritást vállalnak irántuk. (Több, mint 17 ezer nyugdíjasa van a városnak.) Az idősügyi szervezetekkel való kapcsolattartás is egyik pillére az odafigyelésnek. Megállapítást nyert, hogy az időskorúak számára több idősek otthonára, ellátó intézményekre (akár fizetősre is) szükség lesz a jövőben. Életminőségük javítása, társadalmi megbecsülésük fontos az önkormányzat számára.

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK