2022.05.25., szerda - OrbánZalaegerszeg időjárása

Rövidhírek

Tájékoztató a törvényszéki ügyintézésről

2020. november 11. szerda, 17:20
Közlemény
A COVID-19 vírusfertőzés miatt a Zala megyei bíróságok épületeibe való belépés és a benntartózkodás tekintetében speciális szabályok vannak érvényben, amelyek 2020. november 11. napjával módosulnak.

1. A bíróság épületébe nem léphet be:
* olyan személy, akire – vagy akinek a vele közös háztartásban élő hozzátartozójára – vonatkozóan hatósági karantént rendeltek el;
* aki igazoltan vagy valószínűsítetten* COVID-19 vírussal fertőzött személy;
* a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követő naptól, illetve egy háztartásban élők esetében az igazoltan vagy valószínűsítetten fertőzött személynél jelentkező tünetek beálltának napjától számítottan, a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott számú napig olyan személy sem, aki szoros kapcsolatban** állt igazoltan vagy valószínűsítetten COVID-19 vírussal fertőzött személlyel

*Valószínűsítetten COVID-19 vírussal fertőzött személynek minősül az, akinél jelentkezik az alábbi tünetek legalább egyike: 
       - száraz köhögés; 
       - láz; 
       - nehézlégzés; 
       - hirtelen kezdetű szaglásvesztés; 
       - az ízérzés hiánya vagy zavara.
       
**Szoros kapcsolatban álló személynek minősül az, aki az igazoltan vagy valószínűsítetten COVID-19 vírussal fertőzöttel 
a) egy háztartásban él; 
b) közvetlen fizikai kapcsolatba került (pl. kézfogás) védőeszköz alkalmazása nélkül; 
c) a fertőzött váladékával érintkezett védőeszköz alkalmazása nélkül; 
d) személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság tizenöt percnél hosszabb ideig).

Az előző bekezdéstől eltérően az abban foglalt felsorolás b)-d) pontjai szerinti személy beléphet az épületbe akkor, ha fertőzésmentességét a kapcsolat megszakítását követően elvégzett két negatív eredményű PCR teszttel igazolja.

2. Az épületbe való belépés további feltételei:
a) a szájat és az orrot eltakaró orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk (a továbbiakban együtt: maszk) viselése;
b) a kihelyezett kézfertőtlenítő használata;
c) digitális infravörös lázmérővel végzett testhőmérséklet-mérés alapján megállapított, 37,8 Celsius-fokot el nem érő testhőmérséklet;
d) a belépési feltételül előírt nyilatkozat kitöltése és aláírása.

3. A maszk viselése és 2 méteres védőtávolság betartása az épületben való benntartózkodás alatt mindvégig kötelező.

4. Az eljárási cselekményre vagy előre lefoglalt időpontú Ügyfélsegítőre érkező személyek a kezdő időpont előtt legfeljebb 10 perccel léphetnek be az épületbe, és az eljárási cselekmény, ügyfélsegítés befejezését követően azt haladéktalanul el kell hagyniuk.

5. A tárgyalóteremben a jelenlévőknek egymástól 2 méter távolságban kell lenniük.  Ennek figyelembevételével az eljáró tanács elnöke az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy a tárgyalóteremben egyszerre hány fő tartózkodhat. A tárgyalóteremben a maszk használata az eljárási cselekményt foganatosító bíró vagy igazságügyi alkalmazott rendelkezése szerint kötelező, aki a járványügyi szabályokra tekintettel az eljárási cselekmény foganatosítására egyedi szabályokat is megállapíthat.

A tárgyalótermekben minden tárgyalás után fertőtlenítő takarítást végzünk.

6. A folyosók, a tárgyalótermek, az ügyfélszolgálati iroda, a kezelőirodák és a pénztárak befogadóképessége korlátozott, a befogadóképesség elérése – vagy a fenti szabályok megsértése – esetén az ügyfél a helyiségből, illetve az épületből kiutasítható.

7. A bíróságon az Ügyfélsegítő (korábbi megnevezéssel: panasznap) kizárólag előzetes időpontfoglalás (regisztráció) útján vehető igénybe. 

8. Az ügyfélszolgálati irodában és a kezelőirodákban a beadványok átvételét és a felvilágosítás adását biztosító személyes ügyfélfogadás szünetel. 

Az ügyfelek a beadványokat elektronikus úton, postai úton, vagy a bejáratnál elhelyezett gyűjtőláda használatával nyújthatják be.

Az ügyfélszolgálati iroda és kezelőirodák felvilágosítást telefonon vagy elektronikus úton nyújtanak. 

9. Az iratbetekintési jog az ügyfélszolgálati irodában, illetve a kezelőirodákban előzetes időpontfoglalás (regisztráció) útján gyakorolható. Amennyiben az iratbetekintési jog gyakorlása csak papíralapú módon biztosítható, a jogosulttal való érintkezés során a jogosult és az igazságügyi alkalmazott köteles kesztyűt viselni. A helyiségben 2 méter távolság megtartásával lehet tartózkodni, s naponta többször, szükség szerint fertőtlenítő takarítást végzünk, amely kiterjed az iratbetekintésre használt számítógépre is.

10. Igazolás, tanúsítvány, cégmásolat, cégkivonat, cégbizonyítvány, vagy más, hasonló jellegű okirat előzetes időpontfoglalás (regisztráció) útján igényelhető. Jogszabályon alapuló befizetési kötelezettség a bíróság épületében ugyanilyen módon teljesíthető. 

11. A bíróságokon továbbra is 3 napos iratkarantén van érvényben. Erről bővebben itt olvashat.
A belépés és benntartózkodás szabályait megsértő ügyfelet a biztonsági szolgálat felszólítja a követendő eljárásra, ismételt vagy súlyos szabálysértés esetén az ügyfél az épületből kiutasítható.


Dr. Sorok Norbert
a törvényszék elnöke
 

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK