2022.09.26., hétfő - JusztinaZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

Millenniumra készül Zalavár és Zalaapáti

2019. szeptember 04. szerda, 17:55
Szerző és fotó: Antal Lívia
Zalavár és Zalaapaáti szeptember 7-én millenniumi ünnepség keretében emlékezik meg arról, hogy Szent István 1019-ben újjáalapította a Szent Adorján Bencés Apátságot Zalavár-Várszigeten. 1715-ben, a török dúlást követően a göttweigi apátság Zalaapátiba helyezte át székhelyét. Két fontos dátum az ezer éve létesített Zalavári Bencés Apátság életében. Bóka Tibor plébánossal, az ünnepség egyik szervezőjével, beszélgetésünket történeti áttekintéssel kezdjük.

Ezer éve alapították a zalavári bencés apátságot

Zalavár, Vársziget Guilio Turco hadmérnök 1569-ben készült rajzán

– A Karoling-korban a IX. században 4 templom épült Pribina morva herceg idejében. (Keresztelő Szent János, Szűz Mária, Szent Adorján). A szlávok apostolai, Szent Cirill és Metód is megfordultak a Várszigeten. Szent István, a honfoglalás idején elpusztult Szűz Mária templomot építtette újjá és bencés monostort alapított a vallás terjesztésére. Templomát 1019-ben már Szent Adorján tiszteletére szentelték fel. Ez azt is jelenti, hogy az ideérkező magyarok átvették a vértanú tiszteletét az itt maradt szláv népektől. Szent István 1024-ben javadalmakkal és kiváltságokkal látta el a bencés apátságot, ami 1250 után hiteleshelyként működött, azaz közjegyzői feladatokat látott el.

A bencés apátság első apátja Péter volt. Magát a rendet Szent Benedek alapította a VI. század elején, és egyben meghatározta a rend reguláit is. Előírás volt a legalább 12 fős létszám, így a Zalavári Bencés Apátságban is 12 fő szolgált. Feltételként szerepelt, hogy a monostorban legyen víz, malom, kert, gabonaörlő és mindenféle mesterségekre alkalmas helyiség.

– A zalavári bencés apátság ezer éves történetét milyen további fontos dátumok határozzák meg?
– 1341-ben tűzvész pusztította a monostort, ekkor első oklevelei is megsemmisültek. A későbbi iratok ezért csak részben hitelesek. A török korban a monostor is része volt a végváraknak. 1702-ben a bécsi haditanács utasítására a kanizsai kapitány felrobbantotta, köveit a környékbeliek elhordták. Belőlük utak, házak épültek. A visszatérő bencések csak romokat találtak. Zalaapátiban azonban épen maradt a templom, ami mellé 1715-ben az alsó-ausztriai Göttweigi Apátság Pannonhalma kérésére megépíttette az új rendházat a Zalavári Bencés Apátság számára. Ez olvasható latinul a ma már pszichiátriai otthonként működő épület bejárata fölött:
Az isteni Adorjánnak Krisztus dicsőséges atlétájának ZALAVÁRI APÁTSÁGA Isten kegyelméből visszaállítva

A göttweigiek 1872-ig voltak itt, ezt követően átadták a magyar bencés rendnek, amely 1950-ig működtette az apátságot. Abban az évben a kommunista hatalom szétzavarta a szerzetesrendeket, megfosztva a javaiktól. Egy éjszaka alatt az itteni bencéseket is kiköltöztették. A 1019-ben alapított zalavári bencés apátság 1950 után már nem alakult újjá.

– Elérkeztünk 2019-hez, az alapítás ezredik évfordulójához.
– A millennium nemcsak a múlt megidézését jelenti számunkra, hanem a kereszténység, és a keresztény hit további megerősítésének zálogát. A millennium arra is kötelez bennünket, hogy fejlesztéseket valósítsunk meg a közösség javára. Előkészítés alatt áll egy átfogó fejlesztési projekt a zalavár-várszigeti és a zalaapáti bencés örökség megőrzése érdekében. Az érintettek az előkészületre nyújtanak be egy tervezetet a kormányhoz, amelynek kiemelt projektként való megvalósulását a két Szent István-i oklevél dátumából (1019 és 1024) adódóan 2019 és 2024 között várják. Zalaapátiban többek között szeretnénk elvégezni a Szent Adorján Plébániatemplom belső rekonstrukcióját, a templom és az egykori kolostor előtti park megújítását. Mindenekelőtt azt szeretnénk elérni, hogy a bencés monostor fellehető maradványainak feltárása mielőbb befejeződjön Várszigeten. S ezt követően interaktív módon legyen megmutatható a közönség számára.

– Mit kell tudni a millenniumi ünnepség részleteiről?
– A zalavári és a zalaapaáti egyházközségek rendezésében valósul meg az ünnepség. Zalavár részéről szervező Kelemen István plébános, Zalaapáti részéről jómagam, valamint Somorjai Ádám pannonhalmi bencés szerzetes. Ezeréves ünnepségünkre meghívtuk a hazai és a szomszédos országok bencés rendjeinek képviselőit; fő vendégként a göttweigi apátság bencéseit. A hazánkból más szerzetesrendek tagjait is várjuk a rendezvényre, amelynek fővédnöke Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

A felvétel 2017 májusában készült a bencés millenniumot előkészítő konferencián, a Kis-Balaton Házban (a képen Ritoók Ágnes mutatja a bencés apátság korabeli alaprajzát)

Az ünnepség szeptember 7-én, szombaton, fél 11-kor istentisztelettel kezdődik a zalaapaáti plébániatemplomban. A dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek, Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát és Varga László kaposvári megyéspüspök által celebrált szentmisén az Országos Büntetés-végrehajtási Parancsnokság (BVOP) vezetői is jelen lesznek. A mise keretében az egyházközség a bencés apátság alapításának millenniuma okán, míg a BVOP a Szent Adorján millenniumi emlékév kapcsán helyez el emléktáblát a templomban. Az ünnepség Zalavár-Várszigeten folytatódik, ahol egyházi és világi elöljárók beszédei hangzanak el 13 órától. Az egykori zalavári bencés monostor feltárásáról Szőke Béla Miklós, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Régészeti Intézetének munkatársa és Ritoók Ágnes, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa ad majd tájékoztatást. A millenniumi megemlékezés közös imával zárul.

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK