2024.05.30., csütörtök - Janka, ZsanettZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

A magyar diákok 27 százaléka funkcionális analfabéta

2024. március 11. hétfő, 13:16
Sajtóközlemény
A 15 éves diákok olvasási-szövegértési és matematikai képességeit mérő, nemzetközi PISA-felmérésen a magyar diákok évek óta rosszul teljesítenek. A legutóbbi, 2022-es felmérésből kiderült, hogy a tanulók 27%-a funkcionális analfabéta – ők azok, akik az alapvető, a hétköznapi életben használt szövegtípusokat sem tudják értelmezni.

Az olvasási nehézségekkel küzdők kétharmada nem jut megfelelő szakmai segítséghez
 

A tanulók szövegértési nehézségei már az alsó tagozat végén tetten érhetők, ám a segítségre szoruló gyerekek kétharmada nem kap megfelelő szaksegítséget – mondja dr. Sipos Zsóka gyógypedagógus és logopédus, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Neveléstudományi Tanszékének főiskolai docense, a Meixner Alapítvány oktatási szakértője.

„Nem újdonság, hogy a 15 évesek olvasási készségeit mérő, nemzetközi PISA-felmérésen, valamint a hazai kompetenciamérésen is számottevő a gyengén teljesítő magyar diákok aránya. Kutatásunk során megtaláltuk a rendre alulteljesítő gyerekeket – a vizsgálatunk alapján a tanulók mintegy negyede már az olvasás technikájának elsajátításában is nehézségekbe ütközik” – magyarázza dr. Sipos Zsóka, aki a negyedikes gyermekek olvasási képességeit mérő vizsgálatához a Meixner Ildikó nevéhez fűződő olvasólapokat használta.

A kutatást egy 1000 fős, iskolai végzettségre, település- és iskolatípusra egyaránt reprezentatív mintán végeztek el, a felmérés pedig megerősítette a többi nagymintás vizsgálat – vagyis a PISA- és a kompetenciatesztek – eredményeit.

„A gyerekek olvasási képességeit a szülők szociokulturális háttere jelentősen befolyásolta, vagyis a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező anyák gyermekei jobban teljesítettek a felmérésen. Vizsgáltuk azt is, hogy a nehezen olvasó diákok mennyire jutnak hozzá a megfelelő szaksegítséghez. Sajnos azt láttuk, hogy ezeknek a gyermekeknek mintegy kétharmada semmilyen segítséget nem kap” – magyarázza a szakértő. Hozzátette: azok a tanulók jutnak nagyobb eséllyel szakmai támogatáshoz, akik nemcsak lassan és sok hibával, döcögve olvasnak, de az olvasott szöveg értelmezésével is gondjaik vannak.

Az ellátatlan, segítség nélkül maradó gyerekek magas aránya szükségessé teszi, hogy ne csak a gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok rendelkezzenek olyan tudással, amivel segíthetik ezeknek a diákoknak az oktatását. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán minden leendő pedagógus képzésében hangsúlyos szerepet kap az oktatási módszerek gazdagítása, a differenciáló-segítő szemléletmód kialakítása.

A főiskola részt vesz a Magyar Tudományos Akadémia köznevelési kutatópályázatai közül többek között a Pécsi Tudományegyetem által koordinált „Fluens olvasás és szövegértés” Kutatócsoport munkájában is - olvasható többekközött a fősikola sajtóközleményében.

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK