2024.06.16., vasárnap - JusztinZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

Felelős értelmiségivé váljanak

2018. július 02. hétfő, 18:39
szerző és fotó: Nemes Norbert
A Pannon Egyetem Georgikon Kara június végén a Csány-Szendrey Általános Iskola tornacsarnokában tartotta hagyományos tanévzáró diplomaátadó ünnepségét. Az alapítás 221. évében tartott ünnepély programjában a himnusz és a szózat között sort kerítettek a köszöntőkre, a doktorrá avatásra, a kinevezések, a kitüntetések, címek és oklevelek átadására.

A köszöntők után Gelencsér András rektor megnyitójában azt helyezte kilátásba, hogy az egyetem dicső múltja, eredményes jelene és jövője is sikerre hangolja a frissen végzetteket, akiknek az élethosszig való tanulás már a szakmában való maradás nélkülözhetetlen feltétele. A rektor köszönetet mondott a kar erőfeszítéseiért, melynek révén a friss diplomások felelős értelmiségivé, kiegyensúlyozott, boldog emberekké válhatnak.

Diplomaátadó a Georgikon Karon

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke az alapítás óta az agráriumban történő változásukra is utalt, azt elemezve, hogy a piac könyörtelen viszonyai közötti precíziós gazdálkodás miféle terheket, felelősségeket hordoz. A fajok és fajták sokféleségének megőrzését fontos feladatként kijelölve az alelnök azt is ecsetelte, hogy a megyében mindig voltak és vannak elhívatott szakemberek, akik abban hittek, hogy a tudás alapú boldogulásnak van csak jövője.

Tanévzáró ünnepi beszédében Polgár Péter dékán örömmel szólt az újabb 150 végzős szerepvállalásáról, a szakok bővüléséről, a folyamatos infrastruktúra fejlesztésről, a társadalmi kihívásokra történő válaszkeresésről, az oktatási és kutatási munka eredményességéről, az oktatói kar elkötelezettségéről, a doktori iskola mindhárom tudományterületen való előrelépéséről, a nemzetközi szinten történő újabb előrejutásról. A diplomásokat arra emlékeztette, hogy nem egy folyamat végére értek, hanem egy lehetőség továbbvitelére szereztek kiváló lehetőséget, amivel a felgyorsult világban is bizonyosan el tudnak majd helyezkedni.

A doktorjelöltek képviseletében Márton Aliz, lépett a színpadra és terjesztette elő az avatásra vonatkozó kérelmet. Rajta kívül doktori fokozatot szerzett Horváth Nikoletta, Kormos Éva, Tanos Péter, Wass-Matics Heléna, Apró Melinda és Nagy Zóra Annamária is. Sikeres pályázati eljárást követően, a Pannon Egyetem Szenátusa javaslatára Áder János Magyarország köztársasági elnöke megbízásából a rektor egyetemi tanári kinevezési okiratot adott át dr. Kondorosy Előd részére. Professor Emerita címet adományoztak dr. Sárdi Katalin egyetemi tanár számára. A professzor az oktató és kutató tevékenységéért, a hallgatói tehetséggondozásban betöltött szerepéért, a széles körű szakmai tevékenysége elismeréseként részesült a címben. Számára a rektor a 40 éves közalkalmazotti jogviszonya elismeréséül később, jubileumi oklevelet is átadott.

A Pannónia Felsőoktatásáért Díj kitüntetést idén dr. Pálmai Ottó címzetes egyetemi docens vette át. Címzetes egyetemi docensi címet kapott dr. Weisz Miklós. A kari kitüntetéseket Polgár Péter dékán nyújtotta át az arra érdemeseknek. Kiváló dolgozó lett: Benedek Zsuzsanna tanszéki mérnök és dr. Dunai Attila adjunktus. Dékáni Dicsérő Oklevél kitüntetésben részesítették: Beliczky Gábor tanársegédet, Hosszú György műszaki ügyintézőt valamint Németh Szabolcs tanszéki mérnököt. A Georgikon Kar a 2017/2018. tanévben első ízben hirdette meg a Doctorandus Primus pályázatot, mely révén a tavalyi évben a legkiemelkedőbb kutatói, oktatói teljesítményt elért doktorandusz hallgató került díjazásra. A pályázat győztese Simon Brigitta harmadéves doktorandusz hallgató lett.

Idén Szanati Angéla környezetgazdálkodási agrármérnök mesterszakos hallgató részesült Nádasy Miklós-díjban. Példaértékű munkája elismeréseként a Georgikon Kar „Mintagazdaság” kitüntető címet adományozott a Varga Szárnyas Kft-nek. Az oklevelek és igazoló lapok átadása, a mérnökjelöltek fogadalomtétele után a felavatottak nevében Deák Márk természetvédelmi mérnök búcsúzott. A végzett hallgatókat végezetül Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte.

 

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK