2023.01.28., szombat - Károly, KarolaZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

Surd, a szeretnivaló

2017. augusztus 25. péntek, 18:19
Szerző és fotó: Nemes Norbert
Surd Magyarország talán legnagyobb fenyőfatermelője, a falu lakosságának nagy része a karácsonyfák értékesítéséből él és az ország karácsonyfáinak mintegy kétharmadát községünk biztosítja.

A gyönyörű táji környezetünket mára szinte teljes egészében a fenyő uralja. Évszaktól függetlenül rengeteg munkát és szakértelmet jelent a fák gondozása, de megéri, mert a befektetett munka tisztes hasznot hoz, a környékünk évről évre szépen megújul vele, a kirándulók számára folyamatosan vonzó, továbbá még a kis- és nagykertekből is folyamatosan üde fenyőillat árad – összegezte a falu „zöld kincsével” kapcsolatos tudnivalókat a harmadik ciklusát a község élén töltő Kanász János polgármester.

A falunapon jutalmazták a kitűnő tanulmányi eredményt elért diákokat.

Településünkön már az idős pincéket, az öreg hajlékokat is fenyő veszi körül, ami legfeljebb csak azért kicsit fájó, mert a szőlőültetvények nagysága ezzel együtt folyamatosan csökken. A környéken a fenyők közül jobbára csak a szép kort megélt, a betegséggel dacoló gesztenyék emelkednek ki, köztük az a hétszáz évesre becsült, majdnem nyolc méter törzskerületet növesztett, szelídgesztenyefa, amit sok kiránduló megtekint. A községen átvezet a Mura–Dráva kerékpáros túraút, amelynek ez az egyik legkedveltebb látnivalója. 

A községünkben élő idősek úgy emlékeznek, hogy a fenyőcsemetézés meghonosítását egy hatvan-hetven esztendővel ezelőtt itt tevékenykedő néhai uradalmi erdész kezdeményezte. Ma már a kiskertekben is leginkább nordmann, ezüst- és lucfenyők díszlenek, de akad jegenyefenyő, cédrus, vörösfenyő is. Ezek mindenkori arányát a kereslet-kínálat változása folyamatosan befolyásolja. A helyben élő serény, éjt nappallá téve robotoló családok 98 százaléka foglalkozik nálunk fenyőfatermesztéssel. Adott a kitűnő klíma, a kiváló agyagtartalommal rendelkező föld, a szorgalom, a rátermettség.

Elismerték a közösségért végzett példamutató munkát is.

Mi kell még? A nagyszülők is az itt keresett plusz bevételből támogatják unokáikat. Szerencsére elenyésző az állástalanok száma, mert aki akar, a tisztes megélhetését nálunk megtalálhatja. Egyes számítások szerint egymilliónál is több fenyőfa díszlik a környéken. Ezek kitermelése logisztikailag is óriási feladat. Karban kell tartanunk közel húsz kilométer hoszszúságban azokat a külterületi utakat, melyek közvetlenül részesei a kitermelésnek. A hegyi utakra is rengeteget költünk, hogy azok a karácsonyfa-szállítás miatt is mindenkor jól járhatók legyenek. A viszonylag egyenesnek mondható szakaszokat kövezzük, a lankásabb dombhajlati utakat aszfaltozzuk, hogy a hömpölygő csapadékvíz ne tegyen nagyobb kárt az úthálózatban. A polgármesteri ciklusaim alatt legalább százhúsz kamion követ hordattunk már ide.

– Július közepén a falunap hozott meglepetést.
– A látogatók számában mindenképp. Soha nem volt még ekkora részvétellel megtartott rendezvényünk. A falu lakóinak száma 629 fő és meglehet, hogy ennek a háromszorosát is vendégül láttuk. Egy település életét, élhetőségét mindenkor az határozza meg, hogy mekkora a szeretetből gyökerező összetartás. A közösségünk újra megmutatta, hogy nem csupán a dolgos hétköznapokon, de a vidám ünnepek alkalmával is tud, akar és szeret együtt lenni, szórakozni. Példás volt a törődés, a jóakarat, ami a kikapcsolódást segítő falunapi rendezvényeket életre hívta.

Az uniós támogatás segítségével tartott családi falunapon az elért fejlesztésekről és a jövő beruházásairól is szót ejtettem. A tűzijátékkal és bállal vonzóvá tett rendezvény alkalmával, sikerrel léptek föl helyi csoportok valamint a sztárfellépők is. A falunapon kitüntetéseket és elismeréseket is átadtunk. A falu kitűnő tanulmányi eredményt elért diákjai: Borsos Laura, Daxner Bianka, Gerencsér Gergő, Hegedüs Adrián, Hegedüs Henrik, Hegedüs Richárd, Kun Mira, Kun Szilvia, Söveges Levente, Vlasics Luca és Zsoldos Mátyás oklevelet és vásárlási utalványt kaptak a jeles bizonyítványukért. A közösség érdekében végzett példamutató munkájuk elismeréseként jutalmaztuk: Bognár Gáspárnét, Gerencsérné Mozsolics Tímeát, Tóthné Lábecz Katalint és Dezső Aladárt.

– Milyen irányban halad a falufejlesztés?
– Surd élhetőségének javítása, vonzerejének növelése folyamatos tennivalót ad. Az utóbbi években, ha szerény mértékben is, de emelkedett a falu népessége. Minden hiányzó infrastruktúrát és szolgáltatást igyekszünk megteremteni. A mintegy ötszázmilliós szennyvízhálózat-kiépítési projektet is beleszámítva idén és jövőre több mint egymilliárd forintot szánunk a település modernizálására.
Surdról igazándiból már csak egyetlen közmű, a szennyvízcsatorna hiányzik, legalább egy évtizede. Az elmúlt időszakban mindig sikertelen volt minden ebbéli törekvésünk, ám jövőre már konkrét eredményt remélünk. A további fejlődés alapjait lerakó nettó 945 milliós mega-beruházásra Liszóval közösen kerítünk sort. Az eddigi pályázatok folyamatos fenntartása, megújítása rengeteg pénzt emésztett fel, de remény van rá, hogy az elkészült tervekből végre valóság lesz.

Kanász János polgármester a horgásztónál.

Majdnem harminc apróság jár a helyi óvodába, amit nyár végére, pályázaton nyert 40 millió forintos támogatásból csaknem teljesen sikerül felújítani. A munkák gőzerővel folynak. Kicseréljük az összes nyílászárót, külső szigetelést kap az épület, az illemhelyek is korszerűbbek, víztakarékosak lesznek. Gondot fordítunk a festésre, a mázolásra, a teljes akadálymentesítésre, a napelemek elhelyezésére, a korszerű, energiahatékony fűtési rendszer beüzemelésére, a pince teljes hő-és hangszigetelésére, újravakolására. Megújul az ereszcsatorna-rendszer, a szobák parkettája, és a foglalkoztató termek bútorzata is. A WC-ket ezentúl a mozgásukban korlátozottak is használhatják majd. A komplett és komplex felújítással az óvodapedagógusaink is méltóbb környezetben nevelhetik a rájuk bízottakat.

Nemrégiben nyertünk több, mint 16 milliós pályázati támogatást, amiből az ősz végéig az Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubját modernizáljuk. Az öregek napközi otthonában megtörténik az épület külső szigetelése, festése, a nyílászárók teljes cseréje, járólapozás, parkettázás. Az aranykorba lépett polgáraink új illemhelyeket használhatnak, a helyiségekbe pedig új bútorzat kerül. Nagy öröm, hogy ezzel is segíteni tudjuk a szép kort megélt nyugdíjasainkat.
A mindig tevékeny és tettre kész Surd Községért Közalapítványt a falu egészségügyének, közművelődésének, oktatásának, óvodai nevelésének, sportjának, közlekedésének, műemlékvédelmének, természetvédelmének, tájvédelmének, vagyonvédelmének, bűnmegelőzésének, tűzvédelmének, szociális gondozásának támogatása céljából hívtuk életre sok évvel ezelőtt.

A közösségi aktivitást, az önkéntesség népszerűsítését, a társadalmi szerepvállalás erősítését, a generációk közötti együttműködés előremozdítását, az együttműködési hajlandóság fokozását szolgálja a közalapítványunk által elnyert közel 20 millió forint, amelyből az elkövetkező három esztendőben mintegy 180 programot, rendezvényt tudunk majd szervezni. Szakmai fórumokat, interaktív beszélgetős esteket, a helyi hagyományok ápolását és továbbadását célzó műsorokat, bemutatókat, konferenciákat tartunk, de kerékpártúrákat, kirándulásokat is megszervezünk és az önkéntesség elvét szem előtt tartva segítjük a helyben élő rászorulókat.

Az orvosi rendelő modernizálására beadott pályázatunkat a következő etapban októberben bírálják el. Harmincmillió forint felhasználásával szeretnénk akadálymentessé tenni, szigetelni, festeni, napelemek beépítésével is energiahatékonnyá tenni a rendelőnek otthont adó épületet. Nemespátróval közösen adtuk be pályázatunkat a hegyi utak felújítására. Azt reméljük, hogy a legkritikusabb utakat helyre tudjuk hozni a mintegy 79 millió forintos fejlesztési forrás felhasználásával. A művelődési ház eszközparkjának modernizálására, új bútorok beszerzésére, a színházterem függönyeinek, székeinek megújítására is remélünk húszmillió forintos pályázati segítséget.

– Mi újság az egyházak és civilek háza táján?
– A falu fele-fele arányban evangélikus illetve katolikus vallású. A festői környezetben fekvő csodaszép evangélikus templom, a falusi gyülekezet és a Nyugati egyházkerület jóvoltából, pályázati forrásokat felhasználva néhány éve újjáépült. A katolikus Jézus Szíve templomot 28 évvel ezelőtt építette a falu, mely néhány éve szintén felújításra került. Ebbe a szép, modern templomba a hívek szívesen jönnek misére.

A civil szféra térnyerésének is örömmel vagyunk szemtanúi. A közalapítványunk rengeteg olyan programot szervez, amely segíti a falu összetartozását. A Surdi Sporthorgász Egyesületet, a Polgárőr Egyesületet, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér munkáját, a védőnői szolgálatot és tavaly óta a családsegítő szolgálat tevékenységét is támogatni igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten. Tótivánné dr. Kulcsár Edina május elsejétől jegyzőként segíti a mindennapok törvényes feladatellátását. Örülünk minden minket ért megbecsülésnek. Kiemelkedő szakmai munkájáért, a lakosság önzetlen segítéséért dr. Trócsányi László igazságügyi minisztertől Tarabi Erika, az önkormányzati hivatalunk köztisztviselője miniszteri elismerést vehetett át tavaly év végén.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen közigazgatásszervezői szakon tanulmányait folytató kolléganőmnek otthon kell lennie minden, a közigazgatással kapcsolatos témakörben. Az egészségügyi miniszter kitüntetésében részesült dr. Simon Attila főorvos, aki több mint 20 éve belgyógyász háziorvosként dolgozik a Surd–Nemespátró–Belezna praxisban. A lelkiismeretes gyógyító mellett Tóth Sándorné védőnő az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai és közszolgálati tevékenységért szintén az egészségügyi minisztertől Pro Sanitate díjat vehetett át.

Itt még nem ért véget a kitüntetettek sora, Kanász János polgármester több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül a belügyminisztertől Aranygyűrűt vehetett át.
 

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK