2021.01.28., csütörtök - Károly, KarolaZalaegerszeg időjárása

Rövidhírek

A koronavírus-járvány miatt bevezetett fizetési moratóriummal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

2020. június 02. kedd, 08:50
Hirdetés
Címkék:
Az elmúlt időszakban sajnos rengetegen kerültek a járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe. Sok embernek szűnt meg a munkaviszonya, és olyan családok is vannak, ahol két kereset is kiesett a családi kasszából. Mindezek miatt a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózathoz érkező megkeresések döntő része a Kormány által bevezetett fizetési moratóriummal kapcsolatos.

Az alábbiakban a leggyakoribb kérdések mentén összefoglalják nekünk az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. Először is fontos hangsúlyozni, hogy a fizetési moratórium egy lehetőség, senki sem köteles élni vele. Amennyiben az adós úgy ítéli meg, hogy pénzügyi helyzete ezt lehetővé teszi, természetesen nincs akadálya annak, hogy folytassa a törlesztést.

A fizetési moratórium 2020. március 19-től 2020. december 31-ig tart, de ezt a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja. 

Mely hitelszerződéseket érinti a moratórium?
A fizetési moratórium azon hitelszerződéseket, kölcsönszerződéseket és pénzügyi lízingszerződéseket érinti, amelyek tekintetében 2020. március 18. napján 24 órakor már fennállt a szerződés és addig bezárólag sor került a folyósításra. A rendelet hatálya alá tartoznak: a lakossági jelzáloghitelek és ingatlan-lízingek, gépjárműhitelek és gépjárműlízingek, személyi kölcsönök, áruhitelek, hitelkártya-szerződésekhez kapcsolódó hitelek, fizetési számlához kapcsolódó hitelek, értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelek, az állami támogatással folyósított hitelek, diákhitelek, valamint a vállalati forgóeszközhitelek, beruházási hitelek, projekthitelek, folyószámla-hitelek.
Mindezeken túl a fizetési moratórium vonatkozik a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek vételárrészlet-fizetési és bérletidíj-fizetési kötelezettségére is, kiterjed továbbá magáncsőd eljárás alatt álló adósokra, a munkáltatói kölcsönökre, és a lakástakarékpénztárak által nyújtott áthidaló kölcsönökre is.

Van arra lehetőség, hogy a fizetési moratórium időszaka alatt is folytassa az adós a törlesztést?
Igen, a kormányrendeletek biztosítják ennek lehetőségét. A törlesztés folytatására vonatkozó szándékot azonban jelezni kell a pénzügyi szolgáltató felé. 

Mit kell tenni, ahhoz hogy az adós élhessen a fizetési moratórium lehetőségével?
Semmit, a fizetési moratórium automatikusan fennáll az adós erre vonatkozó jelzésétől függetlenül. Továbbá, ha az adós nyilatkozik is arról, hogy nem kíván élni a fizetési moratóriummal, azt később a moratórium ideje alatt visszavonhatja, és utólag is élhet a lehetőséggel.

Milyen költségekkel és következményekkel jár, ha a moratórium időszaka alatt nem törleszt az adós?
Önmagában a fizetési moratórium igénybevétele kapcsán az adósnak nem merül fel költsége. A fizetési moratórium időszaka alatt is merülnek azonban fel költségek, melyeket később meg kell fizetni: a tartozás ezen időszak alatt is kamatozik, díjfizetésikötelezettség merülhet fel a szerződéses kötelezettségek teljesítése kapcsán. Ezek nem kerülnek elengedésre, a fizetési moratóriumot követően kell majd azokat az adósnak megfizetnie.
A kormányrendeletek rögzítik, hogy a fizetési moratóriumot követően fizetendő törlesztőrészletek összege az eredeti szerződésszerinti törlesztőrészletek összegét nem haladhatja meg.  Azt, hogy a fizetési moratórium időszaka alatt meg nem fizetetttörlesztőrészletek, díjak, valamint a moratórium időtartamára járó kamat megfizetése a törlesztőrészletek emelkedése nélkül valósulhasson meg, a futamidő hosszabbításával valósítható meg. 
Fontos megjegyezni, hogy a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot, díjakat a hitelnyújtók nem tőkésíthetik, azaz aszerződés szerinti tőketartozás összegét a fizetési moratórium végét követően nem emelhetik meg ennek összegével. Ez tehát aztjelenti, hogy a szerződés szerinti kamatot az adós a szerződés szerinti tőketartozás után fizeti továbbra is, abba nem épülnek bele a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett kamatok, díjak (nem kerül sor kamatos kamat fizetésére). Emellett késedelmi kamatot a hitelnyújtók főszabály szerint nem számolhatnak fel a moratórium időtartamára.  

A késedelmes adós is élhet a fizetési moratórium lehetőségével?
Igen. A kormányrendeletek nem tesznek különbséget az egyes adósok között aszerint, hogy teljesítők vagy késedelmesek, minden fennálló (fel nem mondott) szerződéssel rendelkező adós számára egységesen biztosítja a fizetési moratórium lehetőségét. 

A végrehajtással érintett szerződésekre is vonatkozik a fizetési moratórium?
A fizetési moratórium a végrehajtás alatt álló szerződésekre nem vonatkozik. A kormányrendeletek alapján a fizetési moratórium csak 2020. március 18. napján 24 órakor fennálló és folyósított hitelszerződéseket, kölcsönszerződéseket és pénzügyi lízingszerződéseket érinti. A felmondott vagy végrehajtás alatt álló szerződések már nem fennálló szerződések, így ezek esetére nem vonatkozik a moratórium. Amennyiben tehát végrehajtás keretében az adós jövedelmének (munkabér, nyugdíj) letiltására került sor, arra nem vonatkozik a moratórium. Az adós kérheti a végrehajtást foganatosító bíróságtól kivételesen a végrehajtás felfüggesztését, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény. Az adós kérelméről a bíróság dönt. 
Ezen túlmenően az adós méltányossági kérelemmel fordulhat a végrehajtást kérő felé, aki méltányolhatja az adós nehéz körülményeit, és haladékot illetve egyéb könnyítést biztosíthat az adós számára, melyről írásban kell értesítenie a végrehajtót. 

Követeléskezelő felé fennálló fenn tartozásra vonatkozik-e a fizetési moratórium?
A követeléskezelő felé azért áll fenn tartozás, mert a hitelnyújtó felmondta a szerződést és a követelést eladta a követeléskezelőnek behajtás végett. Tehát az adós hitelnyújtóval kötött szerződése már nem fennálló szerződés, így ezek esetére nem vonatkozik a moratórium.

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat zalaegerszegi irodájában a pénzügyi szolgáltatások teljes spektrumát érintő kérdés vagy panasz esetén ingyenes segítséget kérhet.

 

Elérhetőségek:

8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3. I.em. (a Göcsej Üzletház emeletén), Telefon: +36 30 699 0056 (ügyfélfogadási időben!)

E-mail: zalaegerszeg@penzugyifogyaszto.hu, web: www.penzugyifogyaszto.hu

 

Ügyfélfogadás:

HÉTFŐ: 8:00-14:00  //  SZERDA: 11:00-17:00  //  PÉNTEK: 8:00-14:00

 

A korlátozó intézkedések enyhítésének eredményeként a zalaegerszegi Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Iroda 2020. június 8-tól ismét fogadja személyesen is ügyfeleit!

A biztonságos ügyfélfogadás érdekében minden szükséges intézkedést megteszünk (rendszeres szellőztetés, fertőtlenítés, kézfertőtlenítő).

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

 

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK