2024.05.22., szerda - Júlia, RitaZalaegerszeg időjárása

Rövidhírek

Pályázati felhívás iskolafogászati körzet ellátására

2022. december 19. hétfő, 15:59
Közlemény
Címkék:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a zalaegerszegi V. számú iskolafogászati körzet ellátására nyilvános pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

Pályázatot meghirdető szerv: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19., Tel.: 92/502-100

Meghirdetett munkahely és beosztás: fogorvos (zalaegerszegi V. számú iskolafogászati körzet, a körzet ellátotti létszáma: 1.749 fő.)

 

Képesítési és egyéb feltételek:

– az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott képesítés,

– tevékenység ellátására az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak megfelelő (saját tulajdonú vagy bérelt) fogorvosi rendelő,

– büntetlen előélet.

 

A pályázathoz csatolni kell:

– a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a fogorvosi szakmai gyakorlat igazolására szolgáló nyilatkozatot,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott igazolást arról, hogy a tevékenység ellátására szolgáló fogorvosi rendelő megfelel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,

– tevékenység ellátására szolgáló fogorvosi rendelő biztosításáról szóló igazolást (tulajdoni lap, vagy a használatot igazoló dokumentum),

– a fogászati körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló nyilatkozatot,

– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

A pályázatok elbírálása során – az alábbi sorrendben, az alábbiak szerinti súlyszámok figyelembevételével – előnyt jelentő szempontok:

a) a szakvizsga megléte (súlyszám: 20%; szakvizsgánként 50 pont, maximum két szakvizsga vehető figyelembe, nincs szakvizsga: 1 pont),

b) hosszabb idejű szakmai tapasztalat (súlyszám: 20%; 0-15 évig összesen 100 pont – 3 évente 20 pont),

c) a fogorvosi körzet ellátásának módja (súlyszám: 30%)

- önállóan (100 pont)

- alkalmazottként (50 pont)

d) az ellátáshoz szükséges rendelő biztosításának módja (súlyszám: 30%)

- saját tulajdonú rendelőben (100 pont)

- bérelt rendelőben (75 pont)

 

A tevékenység kezdete: 2023. április 01.

 

A működés finanszírozása:

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet értelmében a tevékenység végzéséhez és az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozáshoz a területileg illetékes egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott érvényes működési engedéllyel kell rendelkeznie.

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez kell benyújtani. Benyújtási határidő: 2023. január 25.

Részletes információ kérhető a Polgármesteri Kabinet Humánigazgatási Csoportjától (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19., Tel.:502-100/213 mellék).

A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2023. február 15-i ülésén dönt.

 

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK