2018.06.20., szerda - RafaelZalaegerszeg időjárása

Rövidhírek

Város lesz Gyenesdiás?

2017. január 27. péntek, 15:30
Szerző: ZalaMédia
A megyei közgyűlés legutóbbi ülésén Guitprechtné Molnár Erzsébet egyesületi elnöktől kapott tájékoztatást a több mint 25 éve működő Zalai Falvakért Egyesület működéséről, melynek alapvető célja a vidéken élő lakosság életfeltételeinek javítása harmóniában a vidéki környezet és a táj adottságaival, megőrizve annak nem pótolható adottságait.

Tevékenységük fókuszában az aprófalvas településhálózatból adódó sajátosságok kezelése, a foglalkoztatás, szociális ellátás, helyi gazdaságfejlesztés, valamint a közösségfejlesztés és a hálózati együttműködések állnak. Az egyesület végzi többek között a falugondnoki hálózat koordinálását a megyében a kezdetektől (1994) fogva.

A megyei közgyűlés döntéseiről

Döntött a közgyűlés, hogy a Gál Lajos polgármester által ismertetettek alapján támogatja Gyenesdiás Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezését. Ezt követően 487.974 millió forintos főösszeggel elfogadta a grémium a Zala Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetését.
Elfogadta a közgyűlés az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét, valamint a Nyugat-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolásáról szóló tájékoztatót, egyetértését fejezte ki a végelszámolás lezárásának és a cég törlésének kezdeményezését illetően. 

Tekintettel arra, hogy a megyei önkormányzatok érdekképviseletét a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) látja el, s egyúttal közvetítő szerepet is betölt a kormányzat felé, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) egyre kevesebb olyan szolgáltatást tud nyújtani, amelyet a megyei önkormányzatok is igénybe tudnak venni a viszonylag magas éves tagdíj ellenében, a testület döntött az utóbbi szervezetből való kilépésről.

Végezetül részletes tájékoztatást kaptak a képviselők a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal által 2016-ban végzett feladatokról, melyek között a testületi munkához kapcsolódó tevékenységek mellett jelentős arányt képviseltek a pályázatokkal kapcsolatos térségfejlesztési és pénzügyi tevékenységek, valamint a választással és népszavazással összefüggő feladatok.
      
      
      

 

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK