2024.05.20., hétfő - Bernát, FelíciaZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

Deák Ferencre emlékeztek Söjtörön

2022. október 18. kedd, 11:46
Szerző és fotó: Antal Lívia
Deák Ferenc születésének 219. évfordulójára emlékeztek Söjtörön a haza bölcse szülőházánál, amelyen díszpolgári címeket is kiosztottak az arra érdemeseknek. A megemlékezést összekötötték egy újabb beruházás, az energetikai korszerűsítésen átesett egészségház átadásával.

Beruházás avatása – Díszpolgári címek átadása

Az egészségház avatásán

Könyves Gábor polgármester elmondta, hogy a koronavírus-járvány kitörésekor döntött a képviselő-testület a védőnői szolgálatot és az orvosi rendelőt magába foglaló egészségház komplex felújításáról, hiszen már akkor érzékelték, hogy nagy szükség lesz az itt dolgozók munkájára. A Belügyminisztériumhoz 2021-ben nyújtották be pályázatukat, amellyel valamivel több mint 24 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek. A munkát idén tavasszal kezdték meg, elsőként a 15 kW-os napelemrendszert telepítették a tetőre. Ezt követően hőszigetelték az épület lábazatát és homlokzatát, illetve a fűtéskorszerűsítés jegyében új, modern gázkazánt helyeztek üzembe. Az önkormányzat eredményesen szerepelt a Magyar Falu Programon is. Az elnyert közel 1,9 millió forintból dr. Simán László háziorvos javaslatára EEG-készüléket és egy boka-kar-index mérőt szereztek be. A polgármester kiemelte, az önkormányzat az itt dolgozók és a betegek érdekében egyaránt elkötelezett a helyi egészségügyi alapellátás fejlesztésében. A két beruházást kiegészítve, most saját erőből klímát szereltek be és újra cserélték a védőnői szolgálat bútorainak egy részét.

Nagy Bálint beruházási államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a kormány e két hazai forrással a vidéket kívánja erősíteni. Olyan célokat támogat ezzel, amelyek valós igényeken alapulnak, és éppen ezért növelik a vidéken élők komfortérzetét. Kitért a kibontakozó energiaválságra, amely miatt, mint fogalmazott, nehéz idők várnak Európára és hazánkra. Ezt az időszakot mindezek ellenére ki kell használni az előre tervezésre, ahogy Söjtör önkormányzata is tette most és az elmúlt években előregondolt fejlesztései által. Egyúttal olyan erős, összetartó közösségre is szükség van, amellyel a falu rendelkezik, hangsúlyozta az államtitkár.

A nemzetiszín szalag átvágása után az ünneplők átvonultak Deák Ferenc szülőházhoz, ahol Surányi Tamás, a Modernkori Magyar Történelmi és Társadalmi Panoptikum Alapítvány kuratóriumi elnöke idézte fel a haza bölcse életútját. Mégpedig annak a festménynek az alapján, ami a 62 éves Deák Ferenc és a 26 éves Festetics Mária 1865-ös söjtöri találkozását idézi. A Kiss Viktor budapesti festőművész által készített festményt idén májusban ajándékozta az alapítvány a szülőháznak. Mint mondta, Deák Ferenc 1833-ban robbant be a közéletbe a pozsonyi országgyűlésen, és már akkor arra intett, hogy a pártok értsenek egyet a Habsburg-kérdésben. A Pesti Naplóban 1865-ben megjelent húsvéti cikkében a birodalmi és magyar érdekek egyeztetésének szükségességét hangsúlyozta. Magyar oldalról ő vezette az 1867-es kiegyezéshez vezető tárgyalásokat. A vélemények megoszlanak a tekintetben, hogy döntései előrevitték vagy sem az országot, mindenesetre a kiegyezést követően Magyarország soha nem látott fejlődésnek indult, és klasszikus értelemben európai országgá vált, az mindenképp Deák Ferenc érdeme, hangsúlyozta a szónok.

Pácsonyi Imre, Nagy Bálint, Szilvás Istvánné, Baksa István, dr. Forgó Annamária és Könyves Gábor

A megemlékezés Söjtör Község Díszpolgára Cím átadásával folytatódott. Az önkormányzat képviselő-testülete 2017-ben alapította az elismerést, amit első ízben az az évi Deák-megemlékezés keretében adták át Sághegyi Gellért plébánosnak, illetve posztumusz díszpolgári címben részesítették Lőrincz István korábbi iskolaigazgatót. A képviselő-testület idén úgy döntött, hogy tisztelete jeléül ismét kitüntet két söjtöri lakost, akik hosszú éveken keresztül önzetlenül szolgálták a köz érdekeit, és a nehéz időkben is fáradhatatlanul dolgoztak a község fejlesztéséért. Szakmai tudásukra, mindent átfogó helyismeretükre a mai napig bátran és büszkén támaszkodhatnak. A méltatás Szilvás Istvánnénak, a község korábbi jegyzőjének, valamint Baksa Istvánnak, a falut két cikluson át vezető polgármesternek szólt. A díszpolgári címet Nagy Bálint, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, Könyves Gábor és dr. Forgó Annamária jegyző adta át részükre. A két díjazottat a megyei önkormányzat gondozásában, a közelmúltban megjelentetett Zala Szíve-Java című kiadványokkal, valamint a söjtöri festőtáborban készült, Deák Ferenc szülőházát ábrázoló festményekkel is megajándékozták. Söjtör két új díszpolgára meghatódtan köszönte meg a kitüntetést, és fogadta Sághegyi Gellért plébános elismerő szavait.

Söjtörön Deák Ferenc szülőháza jelentős történelmi értéket képvisel, ugyanígy Festetics Mária grófnő egykori kastélya, amelyben az iskola működik. A haza bölcse születésének évfordulója ezért bír nagy jelentőséggel az 1500 lelkes falu életében, amelyre mondhatni az egész közösség készül. Ez így történt most is: az egészségház avatásán az óvodások szavaltak, a Deák-megemlékezésen az általános iskolások idézték fel alakját, és az alkalomhoz illő dalcsokrot adott elő a Söjtöri Népdalkör.

A megemlékezés végén Könyves Gábor, dr. Forgó Annamária és Nagy Bálint mellett a megyei közgyűlés, a zalaegerszegi törvényszék, a rendőrkapitányság, a deáki falvak, a zalaegerszegi tankerület, a helyi óvoda, iskola, a roma önkormányzat és a civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat Deák Ferenc szülőházánál.

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK