2022.08.16., kedd - ÁbrahámZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

Gyarapodás, biztonság, béke

2018. május 11. péntek, 16:40
Szerző: V.Zs.; -pet-; Fotó: pP
A Város Napja tiszteletére rendezett ünnepi közgyűlésen Pro Urbe Zalaegerszeg díjban részesült a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára és az idén ötven éves Zalaegerszegi Honvéd Klub. A Sport mecénása díjat az FM-Vas Kft. kapta.

Az eseményen – melyen jelen volt többek között Vitár Zsolt György alezredes, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokhelyettese, dr. Szabó Csaba a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) főigazgatója és dr. Mikó Zsuzsanna főigazgató-helyettes, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott és Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke – Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket.

     Ünnepi közgyűlés Zalaegerszeg születésnapján

Köszöntőjében utalt rá: az elmúlt évben Zalaegerszeg első 1247-es írásos említésének 770. jubileumát ünnepelte a város, az idei évben pedig a 170 évvel ezelőtt, 1848-ban kitört forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezünk. Az adott korszak Zala megye és Zalaegerszeg számára is különösen fontos, hiszen jelentős események és kiemelkedő személyiségek jellemzik azt az időszakot.

A polgármester hangsúlyozta: a nagy ősök példája kötelez bennünket. Mi zalaegerszegiek tudjuk, nem elég álmokat szőni, együttes erőfeszítéssel kell még jobban dolgozni. A közös munka sikert és örömöt ad. Az elmúlt évek közös munkája nyomán Zalaegerszeg folyamatosan fejlődik. Van egy olyan összetartó, lokálpatrióta, városépítő közösség, amely képes közös célokat megfogalmazni és azokért együttesen tenni. 
Zalaegerszegen az építkezésre, a fejlesztésekre, a személyes és közösségi gyarapodásra koncentrálunk. Biztonságra és békességre – fogalmazott Balaicz Zoltán.

Az ünnepi közgyűlésen beszédet mondott dr. Szabó Csaba, az MNL főigazgatója és Vitár Zsolt György alezredes is. A nemzeti levéltár zalai származású vezetője örömtelinek nevezte, hogy együtt ünnepelhet a 771 éves várossal, és hogy korábbi munkahelye, a zalai levéltár Pro Urbe-díjban részesülhet. Mint fogalmazott: az intézmény mostani kollégái méltó utódai a nagy levéltáralapító elődöknek. Vitár György ezredes pedig a közösségekben rejlő erő fontosságára hívta fel a figyelmet, köszöntve az 50 esztendős honvédklubot.

2018-ban a közgyűlés nem adományoz Zalaegerszeg Város Díszpolgára címet. Pro Urbe elismerésben részesült a megyei levéltár. Az intézmény a 13. század óta őriz, nyilvántart és feldolgoz iratokat. Őrzi a zalai, zalaegerszegi múlt legbecsesebb ereklyéit. Példamutató tudományos munkát végez, munkatársai közül számosan országos kiadványok állandó szerzői, tudományos konferenciák előadói. Kiadványok közzétételével ismerteti meg a város lakóit szülőföldjük történetével, legfontosabb eseményeivel. Az elismrést Molnár András, a levéltár igazgatója vette át.

A másik Pro Urbe díjjal kitüntetett szervezet a Zalaegerszegi Honvédklub Egyesület. A klub 1969-ben alakult Fegyveres Erők és Testületek Klubja néven. 1990-ben a Magyar Honvédség Zalaegerszegi Nyugállományúk Klubja néven folytatta munkáját, ekkor került feladatai közé a katonai hagyományok ápolása. 2011-től Zalaegerszegi Honvédklub néven működnek, napjainkban nagyobb figyelmet fordítanak a katonák, katonai hagyományok, katonai értékek felé. A díjat Németh István nyugalmazott őrnagy, a klub elnöke vette át.

A Sport Mecénása díjjal elismert FM-Vas Kft. több mint tíz éve támogatja a tekesportot, a nehezebb gazdasági évek során is a ZTK fő támogatója maradt. A csapatból több játékosnak is munkahelyet biztosít. A klub külön köszönettel tartozik a Kft.-nek a tekesport működésének finanszírozásáért, és az EB szereplések támogatásáért.

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK