2023.06.04., vasárnap - BulcsúZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

Polgári jogviszony és nemzeti önállóság

2022. március 15. kedd, 13:40
Szerző: -pet-; Fotó: pP
A hagyományokhoz híven a Deák Ferenc téren vette kezdetét a március 15-i városi ünnepségsorozat Zalaegerszegen. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen "a haza bölcsének” szobránál Vigh László országgyűlési képviselő mondott beszédet.

A forradalom és a szabadságharc emlékezete

Kiemelte: 1848-49 hőseire máig büszkék lehetünk, a forradalom vívmányainak köszönhetően pedig a fejlődés útjára lépett a nemzet. A képviselő ezt követően napjaink jelentős fejlesztéseiről számolt be.

Az ünnepi műsor után a résztvevők Csány László vértanú szobrához vonultak, ahol Molnár András, a MNL Zala Megyei Levéltárának igazgatója szólt a forradalom és szabadságharc eredményeiről, illetve legkiemelkedőbb zalai alakjairól. Nemcsak Deák Ferencről, Csány Lászlóról, hanem például Csertán Sándorról is, aki Zalaegerszeg első országgyűlési képviselője volt.

A történész úgy fogalmazott: az államalapítástól napjainkig terjedő időszakban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hozta az egyik legjelentősebb fordulatot a magyarság életében. A feudális királyságot felváltotta a parlamentáris államszervezet. A középkori jobbágyvilág helyén ekkor indult fejlődésnek a modern piacgazdaságon és a jogegyenlőségen alapuló polgári társadalom. A márciusi ifjak és a forradalom egyszerre segítették elő a polgári jogviszony kialakulását és a nemzeti önállóság megteremtését. Az áprilisi törvények pedig utat nyitottak az egyéni- és kollektív szabadságjogok, illetve az olyan egyetemes értékek érvényesítése előtt, mint az emberi méltóság, a türelem és a műveltség.

Molnár András szerint a megmaradásért és fejlődésért vívott küzdelem egységbe kovácsolta a modern korszakába lépő magyar nemzetet. Eljutva odáig, hogy a Kárpát-medence közös gondjaira csak a politikai-, gazdasági együttműködés és a harmóniában élés jelenthet megoldást. De a korszakban alakult ki az a polgárság is, aki már hajlandó volt felülemelkedni saját gyengeségén, előítéletein, és aki nemcsak jogainak érvényesülését kérte számon, hanem képes volt felelősséggel, elkötelezettséggel cselekedni. Kezébe véve saját sorsa irányítását, mindeközben tettekben is kifejezve hazája iránti szeretetét.

Az ünnepség koszorúzással folytatódott, melyen politikusok, intézményvezetők és a helyi civil szervezetek képviselői vettek részt. A város nevében Balaicz Zoltán polgármester, Gecse Péter és dr. Vadvári Tibor alpolgármesterek, valamint dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző és dr. Sándor Erzsébet aljegyző helyezte el az emlékezés koszorúját. 

Március 15-e alkalmából Botfán és Zalabesenyőben is sor került megemlékezésre. 

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK