2021.06.13., vasárnap - Antal, AnettZalaegerszeg időjárása

Archivum

Az ökováros program eredményei

2014. november 25. kedd, 17:19
Címkék:

Az ökováros program cselekvési tervéről, a megvalósulás folyamatáról rendszeresen kapnak információt a képviselőtestület tagjai. A program igyekszik a megújuló energiák széles skáláját felölelni, törekedve a saját erőforrások kihasználására. Az ökováros projektek teljes mértékben illeszkednek a nyugat-dunántúli régiós "Megújuló energiaforrásra épülő helyi program" célkitűzéseihez. Hol tart ma a 2011-ben startolt koncepció? Mi valósult meg eddig és a projekt mely elemei folytatódnak a jövőben.

okobuszuj 1

Környezetkímélő autóbuszok, energiatakarékos közvilágítás

A zalaegerszegi önkormányzat 2012-ben sikeresen szerepelt a Belügyminisztérium kazánkorszerűsítési pályázatán, amely a közintézmények gáztüzelésű kazánjainak lecseréléséhez és fa- aprítékkal működő berendezések üzembe állításához nyújtott támogatást. A 9,5 milliós támogatásból a bazitai és a ságodi óvodát szerelték fel. A bio-hőerőmű tanulmányának elkészítésére nem adtak megbízást, ez a projekt, egyelőre nem folytatódik.

Az önkormányzat, a Zalavíz Zrt. és a Zala Volán konzorciumi szerződésében foglaltak szerint a fejlesztés első üteme megvalósult: 2012-ben forgalomba állításra került egy biometánnal üzemelő helyi járatú csuklós autóbusz és folyamatosan részt vesz a személyszállításban. Jelenleg már 4 darab CNG üzemű busz van városi forgalomban.

A KEOP ivóvíz javító program második ütemének megvalósítása van folyamatban. A Szabadics Zrt. 2014 márciusában megkezdte a kivitelezési munkálatokat Zalaegerszeg és további 15 település területén, melynek keretében mintegy 40 kilométernyi ivóvíz-gerincvezeték került kiépítésre, a műtárgy felújítások pedig folyamatban vannak.

bringaut 1

2013-ban megvalósult a Búslakpuszta depóniagáz hasznosítás. A letelepített 250 kW-os villamos teljesítményű motor folyamatosan működik, a Zala-Depo Kft. további motor letelepítését tervezi. Az alsóerdei önkormányzati területre tervezett passzív vagy azt megközelítő minta lakópark kialakítására vonatkozó tanulmány elkészült, jelenleg a telekmegosztás, telekalakítás van folyamatban. Az önkormányzat jelenleg a termálvíz hasznosítására egy átfogó, komplex koncepcióban gondolkodik, melynek részét képezheti az északi ipari parkban is a termálvíz hőjének hasznosítása. A koncepció kidolgozása folyamatos, a tavalyi évhez képest itt nem történt előrelépés.

A városi közvilágosítási rendszer megújítása műszakilag indokolt és egyben az önkormányzat alapvető gazdasági érdeke. A város közterületeinek megvilágítását 7 ezer darab lámpatest látja el, melyeknek csupán kisebb hányada önkormányzati tulajdon. A KEOP pályázati eljárás lehetőség ad arra, hogy a közvilágítási rendszer aktív elemeinek döntő részét a legkorszerűbb LED technológiával gyártott lámpákra cseréljék. Az új műszaki megoldás alkalmazása az elért energia megtakarítás mértékével arányos költségmegtakarítást eredményez.

A Jeles Napok környezetvédelemhez, környezeti tudatformáláshoz kapcsolódtak az idei esztendőben is (Föld, Víz, Madarak és Fák Napja) így minden alkalommal más-más oktatási intézmény szervezésében került sor rendezvényekre. A "Zöld Kampusz" mintaprojekt pedig a BGF zalaegerszegi gazdálkodási karához kapcsolódik. A programok 143 millió forintos EU támogatásból valósult meg. A beruházás eredményeként sor került többek között a tanszéki épület komplett épületenergetikai felújításra, aminek következtében korszerűsítésre került a hő-és tetőszigetelés és a fűtőrendszer. A fejlesztés keretében a kampusz közel 17 hektáros területén keletkező nagy mennyiségű zöldhulladék hasznosítására kiépül a szervezett komposztálás.

Az ökováros program keretében idén is rendeztek köztisztasági akciókat és a figyelem erősebben érződött a kerékpárforgalmi hálózat bővítésén. Épültek kerékpárutak és a jövőben is folytatódnak.

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK