2022.12.07., szerda - AmbrusZalaegerszeg időjárása

Rövidhírek

Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van?

2021. október 01. péntek, 08:27
Hirdetés
Címkék:
Egy-egy pénzügyi döntés évekig hatással lehet az anyagi helyzetünkre, ezért nagyon körültekintőnek kell lennünk, ha megtakarításunkat szeretnénk jó helyen tudni, hitelt vennénk fel, biztosítást kötnénk, vagy olyan helyzetbe kerültünk, hogy egy követeléskezelővel vagyunk kénytelenek együttműködni.

Azonban egy körültekintő, tudatos fogyasztót is érhet kellemetlen meglepetés.
Ha úgy ítéljük meg, hogy a bank által felszámított költségek nem szerződésszerűek, a biztosító jogtalanul utasította el a kárigényünket, vagy vitatjuk a követeléskezelő által nyilvántartott tartozásunk összegét, akkor tegyünk panaszt.
A pénzügyi szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos problémákat, aggályokat soha ne hagyjuk figyelmen kívül! A probléma eredményes megoldásához azonban szükséges alaposan végiggondolni a konkrét panaszt.

Először mindig közvetlenül a pénzügyi szolgáltatónak kell jelezni a problémát, és lehetőség szerint vele együtt keresni a megoldást. Csak akkor érdemes további fórumokhoz fordulni, ha ez nem vezet eredményre.
Panaszt lehet tenni írásban, illetve személyesen vagy telefonon szóban. Szóbeli panasz esetén – ha az ügy azonnal nem oldható meg, vagy annak megoldásával nem ért egyet az ügyfél – a szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel. Személyes bejelentés esetén átadja a jegyzőkönyv másolati példányát, telefonon bejelentett panasznál pedig elküldi a másolatot. A telefonon tett panaszról hangfelvétel készül, amit a szolgáltató köteles 5 évig megőrizni. Kérésre a hangfelvétel visszahallgatható, annak azonosító számát érdemes megjegyezni.
Az ügy mielőbbi kivizsgálása érdekében érdemes a kifogásokat alátámasztó iratokat is a panaszhoz csatolni. A panasz benyújtásához használható a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapjáról (www.mnb.hu/ fogyasztovedelem/penzugyi-panasz) letölthető formanyomtatvány.
A panasszal érintett pénzügyi szolgáltatónak az írásbeli panasz kézhezvételét követően 30 nap, pénzforgalmi szolgáltatással (pl. átutalás, bankkártya stb.) összefüggő írásbeli panasz esetén 15 munkanap áll rendelkezésére, hogy az ügyet érdemben megvizsgálja, és a panasszal kapcsolatos álláspontját, illetve intézkedéseit indoklással ellátva írásban megküldje. 
Amennyiben a pénzügyi szolgáltató elutasította a panaszt, vagy döntésével az ügyfél nem ért egyet, több fórumhoz is lehet jogérvényesítésért fordulni. 
A Magyar Nemzeti Bankhoz lehet fordulni fogyasztói kérelemmel, ha a pénzügyi intézményhez benyújtott panaszra 30 napon belül nem érkezett válasz, vagy a válasz nem érdemi, nem teljes körű.
Az egyedi szerződéses jogvitákban (pl. jogos-e a bank követelése, jogszerűen utasította-e el a biztosító a kártérítési igényt stb.) azonban az MNB nem folytat hatósági eljárást, ilyen esetekben a Pénzügyi Békéltető Testület vagy bíróság jár el. 

Az MNB országos tanácsadó irodahálózatot működtet Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat (PNTI) néven. Az itt dolgozó tanácsadók magasan képzett, pénzügyi témákban jártas, naprakész ismeretekkel rendelkező szakemberek, akik panaszügyek esetén díjmentesen segítenek a megfelelő fórumhoz fordulni, a szükséges beadványokat kitölteni, elkészíteni és benyújtani.
A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat országos lefedettségű, valamennyi megyeszékhelyen elérhető egy-egy iroda. Ezen túlmenően, annak érdekében, hogy a fogyasztók minél egyszerűbben kapcsolatba léphessenek a hálózat munkatársaival, a szakértők rendszeresen tartanak kihelyezett tanácsadásokat is számos további vidéki helyszínen.

Amennyiben tehát pénzügyi vonatkozású kérdése vagy panasza van forduljon bizalommal a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodához, melynek elérhetőségeit megtalálja a www.penzugyifogyaszto.hu oldalon. 


Elérhetőségek:

8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3. I.em. (a Göcsej Üzletház emeletén),
Telefon: +36 30 699 0056 (ügyfélfogadási időben!) E-mail: zalaegerszeg@penzugyifogyaszto.hu,
web: www.penzugyifogyaszto.hu

 

Ügyfélfogadás:


HÉTFŐ: 8:00-14:00  //  SZERDA: 11:00-17:00  //  PÉNTEK: 8:00-14:00

 

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK