2023.02.05., vasárnap - Ágota, IngridZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

Megújult a református templom

2022. november 28. hétfő, 17:25
Szerző: Bánfi Kati; Fotó: B.K.
Advent első vasárnapján hálaadó istentiszteletet tartottak a zalaegerszegi református gyülekezetben a 80 évvel ezelőtti templomépítés és a közelmúltban zárult templomfelújítás okán. Igét hirdetett dr. Fekete Károly református püspök. A rendezvényen részt vett dr. Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter.

Ünnep a református gyülekezetben

Majdnem napra megegyezett a két ünnep időpontja, hiszen 1942. november 29-én avatták fel a templomot, melynek építése az egész országot megmozgatta anno, mindezt inflációt követő, háborús időszakban. Az akkori beruházás helyi, és az ország minden területéről érkező magánadományok, Zala vármegye, Zalaegerszeg valamint a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium támogatásával valósult meg. Az építkezés kezdeményezője Fekete Károly lelkész volt. A terveket az akkori legismertebb templomépítész Szeghalmy Bálint készítette, erdélyi stílusban. Az ügyet nagyban előrevitte, hogy a presbitérium főgondnokának gróf Teleki Béla főispánt választották. Az országos szintű gyűjtést dr. Széll György kezdeményezte. Adománygyűjtés céljából 1939-ben 2000 példányban nyomtattak ki megvásárolható képeslapokat, a leendő templom rajzával. Némi területi huzavona után, az alapkőletételre 1940. szeptember 22-én került sor. 

A mostani, 62 millió forintos felújítás a magyar kormány (Modern Városok Program), a helyi önkormányzat és a gyülekezet támogatásával valósult meg. Az egykor elhelyezett időkapszulában talált dokumentumot feljavították, és az ünnepségen résztvevő prominens személyek aláírásával újra visszahelyezik azt jövőre, a reformáció napján. 

A háladó istentiszteleten dr. Fekete Károly lelkész, a Tiszántúli református egyházkerület püspöke tartott igehirdetést. Ő személyes élményeket is fel tudott idézni a templomépítés kapcsán, hiszen gyerekkorában tapasztalta meg azt az összefogást, melynek köszönhetően elkészült az épület, legendásnak jellemezte az egykori eseményeket. 

Köszöntőt mondott Balaicz Zoltán polgármester, aki a város lakosságához mérten kicsi, de annál lelkesebb református közösség múltjára is visszatekintett. Párhuzamot vont a 80 évvel ezelőtti templomépítés és a mostani felújítás során jellemző összefogásról. Szomorúságának adott hangot azon személyek kapcsán, akik az ügy érdekében sokat tettek, de már nem érhették meg annak kimenetelét. Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos az adventről és a karácsonyvárásról szólt, míg Gulyás Gergely saját magát megújítani képes közösségként jellemezte a zalaegerszegi reformátusokat. 

- A templommal együtt erősödött meg az önállóvá vált gyülekezet is. Példa ez arra, hogy a nehéz történelmi időszakban is meg lehet találni az Istenhez és az üdvösséghez vezető utat. Akik házat, templomot, gyülekezetet, ezzel együtt közösséget is építenek, azok építik az országot is – mondta többek között a miniszter.

A hálaadó istentiszteleten rész vett még dr. Sifter Rózsa főispán, Rigó Csaba, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, dr. Pál Attila, a Zala Megyei közgyűlés elnöke és a testvéregyházak képviselői.
     
 

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK