2021.11.28., vasárnap - StefániaZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

Konferencia a zalai honvédek történetéről

2017. május 24. szerda, 21:22
Szerző: -pet-; Fotó: pP
Hősök és/vagy áldozatok – Zalai honvédek a második világháborúban, 1940-45 címmel rendezett konferenciát a város dísztermében a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára.

A tudományos emlékülésen jórészt korabeli harctéri naplók és levelek alapján emlékeztek meg az előadók néhány, a megyéhez kötődő honvéd életútjáról, illetve rajtuk keresztül a zalai katonák világháborús tevékenységéről. A konferencián Balaicz Zoltán polgármester, majd Dr. habil. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója mondott köszöntőt. Elhangzott: a rendezvényt a Hősök napjához igazították, felhívva ezzel is a figyelmet a dicső múltra és a zalai katonák szerepvállalására, hősi halálára.

Tárlat is nyílt Kaltróy Antal alezredes hagyatékából

Kötelességteljesítés és emberség

Szinte nincs olyan magyar család, aki valamilyen úton-módon ne kötődne a történelem ezen időszakához. Annál is inkább, mert – ahogy Szabó Csaba fogalmazott – 400-600 ezer fő közé tehető a hadifoglyok száma (a málenkij robotot is beleértve), így az ő leszármazottaik révén tényleg sok család érintett a kérdésben. Elgondolkodtató a konferencia címe is: hősök, vagy áldozatok (netán mindkettő) voltak- e katonák. Ez is sokszor nézőpont kérdése, hiszen nem mindegy, hogy elestek –e a fronton, hadifogságba estek és hunytak el, vagy szerencsésen hazatértek és folytathatták életüket.

A tanácskozást Kun Szabó István vezérőrnagy, miniszteri biztos nyitotta meg. Mint mondta: korábban keveset lehetett tudni a zalai honvédek történetéről, szerepéről, hiszen kevés levéltári adat állt rendelkezésre. A leszármazottaknak hála azonban az utóbbi két évtizedben fokozatosan előkerültek olyan családi dokumentumok, melyekből rekonstruálni lehetett a történteket. Így egyéni sorsokon keresztül tárulhat fel a történelem ezen epizódja.

A tanácskozás elején elhangzott az is, hogy Molnár András történész, a zalai levéltár igazgatója, és Szabó Péter hadtörténész (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) már huszonöt évvel ezelőtt megkezdték az érintett téma kutatását. Akkor jelent meg első közös kiadványuk a harcoló katonák emlékére. A munkát tovább folytatták a következő évtizedekben, melynek eredményeképpen már több kötetük is napvilágot látott. Munkájukhoz óriási segítséget nyújtottak a leszármazottak, akik a frontot megjárt katonák hagyatékát (leveleket, fotográfiákat, harctéri naplókat) a rendelkezésükre bocsájtották. A történészek ezúton is köszönetet mondanak az érintett családoknak. Ebből a sokéves munkából állt össze a mostani konferencia anyaga is.

A konferencia előadói - középen Molnár András, a Zala Megyei Levéltár vezetője

Az emlékülés részeként az egyik katona hátrahagyott dokumentumaiból egy tárlat nyílt a díszteremben. Kaltróy Antal csáktornyai alezredes hagyatékát Molnár András, valamint a honvéd unokája, Kaltróy István mutatták be a résztvevőknek. A történész elmondta: a gazdag anyag irategyüttest, fényképalbumokat és tárgyi anyagokat (kitüntetéseket, emlékszalagot) tartalmaz. Örömteli, hogy a hozzátartozók a Zala Megyei Levéltárnak adományozták az értékes dokumentumokat.

A rendezvény további részében előadások hangzottak el a zalai honvédek második világháborús szerepvállalásával kapcsolatban. Többek között hat katona (Szabó József kerékpáros főhadnagy, Oszlányi Kornél vezérőrnagy, Dr. Horváth Imre tartalékos orvos zászlós, Sipos Imre tüzér őrmester, dr. Havas Rezső légvédelmi tüzér főhadnagy és Majoros Kornél, repülő főhadnagy) életútján és harctéri naplóján keresztül ábrázolva a háborús eseményeket és a hadszíntéren eltöltött napokat. Bemutatva a kötelességteljesítést éppúgy, mint a bajtársiasságot és az emberséget.

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK