2024.04.19., péntek - EmmaZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

Cserszegtomaj ténykedése

2021. március 24. szerda, 08:26
Szerző és fotó: Nemes Norbert
A járványhelyzet változó erősségű, de jókora tehertételt jelent a nagyközségnek. A meredeken emelkedő betegszám aggasztó. Egy-egy óvodai csoport és iskolai osztály működésének átmeneti felfüggesztését, a digitális tanrend ideiglenes bevezetését is a szükséghelyzet kényszerí-tette ki. A kormány átgondolatlan, kapkodó, késlekedő lépéseit és hiányos kommunikációját elkerülendő, mi időben, korrektül tájékoztattuk a szülőket, hogy megőrzés szintjén ellátjuk majd gyermekeiket. Nem értjük, hogy az ilyen típusú döntéseket a kormányzat miért nem a felelősséget vállaló polgármesterekre bízza. Minden egyes járványhullámban egyre többen veszítik el a munkahelyeiket. Akinek sikerült megőriznie az állását, azt minden erőnkkel támogatni igyekszünk. Az on-line oktatás digitális eszközbeszerzését az első hullámban segítettük azoknál, akiknek erre szükségük volt. Sok magánszemély is örökbe vagy tartós használatra ajánlotta fel régebbi típusú, de használható gépét egy-egy helyi diáknak. A második hullámban már nem érkezett ilyen felkérés – foglalta össze a járványhelyzet lépéseit Elekes István polgármester, akit a költségvetés összeállításáról faggattunk.

Csinnadratták csengése nélkül

A Moriarty Mérnöki Kft. képviselője, Tóth Gábor beruházási ügyintéző, a Linakron Kft. képviselője, a Profi Copy Kft.
két munkatársa és Elekes István polgármester

– A kormányzati elvonásokkal az önkormányzatok helye, szerepe, jogosítványai ismét gyengültek. A vírus elleni harc nemzetgazdaságot érintő forrásainak kormányzati előteremtését az első hullámban még pártoltuk, de az önkormányzatok mostani kifosztását, anyagi ellehetetlenítését már nehezen viseljük. A költségvetésünk összeállítását októberben kezdtük el, majd az iparűzési adó felének elvétele miatt újból összeraktunk egy változatot. Ekkor már látszott, hogy az általam is pártfogolt telekadó kedvezmény biztosítására már nem nyílik módunk. Itt már nem üthettünk egy újabb 12 milliós lyukat az amúgy is közel százmilliós elvonási- lyuk mellé. Eltöröltük viszont a magánutak önkormányzati adóját. Az építményadónál is beépítettünk egyfajta kedvezményt. Az alulfinanszírozott konyhai ellátásért fizetendő díjak nagyságán sem lehet központilag emelni decembertől, pedig a nyersanyag árak emelkedését bele szerettük volna tenni a rendszerbe, hogy ez a tétel se termeljen sokmilliós mínuszt.

Az év végén 260-270 milliós büdzsével kalkuláltunk, most már csak 200 millió körül járunk. Az elvett iparűzési adó visszaadására tett állami ígéretet pedig hisszük, ha látjuk. A közfoglalkoztatottak bérét sem finanszírozza már az állam teljes egészében, csak hetven százalékban önkormányzatunknál. A jelenlegi költségvetésünkben benne foglaltatik a Zala két keréken – kerékpárút-fejlesztési projekt 76 milliója és az orvosi rendelő pályázati felújítására szánt ötmillió forint is. Az önkormányzat épület modernizálására szánt fejlesztési pénzből eddig csak a fénymásolót vásároltuk meg, a hivatal járólapozása a nyári igazgatási szünetben valósulhat majd meg. Igazán csak 100-110 millió forint kerülhet ténylegesen felosztásra, aktuális beruházási igények kielégítésére.

– Milyen fejlesztésekre, beruházásokra futja?
– A csapadékvíz-elvezetési programot szeretnénk folytatni a Millennium utcában. A területbejáráson több tervező cég képviselőit is köszönthettük. A már 80 százalékban beépült utcában szeretnénk új burkolatot építeni úgy, hogy az utat ne kelljen gyakorta fölvágni az alatta lévő közművek eléréséhez. Itt első körben egy talajmegerősítős, pormegkötős felújításban gondolkodunk, a még nem igazán beépített szakaszon. Idén útfelújításokra és a csapadékvíz elvezető rendszerek javítására nagyobb összeget tartalékoltunk. A Gesztenyés utca 15,4 milliós modernizálására már be is adtunk egy belügyminisztériumi pályázatot (BM), vállalva a mintegy kétmilliós önerőt. A Magyar Falu programon belül pedig az Akácfa utca rendbe tételét szorgalmazzuk egy 40 milliós rekonstrukció keretében, szintén pályázati forrósból.

Istennek hála, a nagyközségben mind az óvodások, mind az iskolások létszáma örvendetesen növekszik. Egy év alatt 108 fővel lettünk többen. Lélekszámot tekintve a régió egyik legdinamikusabban fejlődő települése lettünk. Kötelességünk hát minél élhetőbbé tenni a nagyközséget. Az óvoda bővítését is szeretnénk elérni pályázati támogatásból. A mintegy 200 négyzetméteres hozzáépítés lehetőségét már három tervező cég fel is mérte. A nyertes cég mintegy kétmilliós összegért tervezi meg az átalakítást. Egy csoportszobával és egy tornázásra alkalmas helyiséggel bővül az épületegyüttes. A melegítő konyhát is nagyobb helyiségbe kell majd átpakolni. A cserszegi, építkezésekben jelenleg is bővelkedő oldal vízellátási gondjainkról immár harmadjára tárgyaltam a DRV vezetőivel. Az ottani hálózat ugyanis nincs felkészülve a friss bekötésekre, az ingatlanállomány gyors növekedésére. A szakemberektől tanulmányterv kidolgozását kértem az év végéig, hogy ne a régi lakosok kárára történjék ott az ivóvíz vételezése. Egy BM-pályázat keretében 37 család részére kiosztottunk 109 erdei köbméter kályha-kész, keménylombos tűzifát.

Ternyák Dávid (Csillag VV Kft.) és Elekes István

– Milyen „jó gyakorlatok” bevezetésére büszke?
– Az étel kiszállítást eddig végző munkatársunk nagyon jó, közvetlen kapcsolatot ápolt a falu szociálisan rászoruló lakóival, sajnáljuk, hogy máshol folytatja, de számíthatunk a polgárőrség jóakaratú tagjaira. A pandémiás helyzet szorosabbra fűzte a szociális ügyintézési rendszerünket és a segítésben élen járó aktivisták együttműködését. Látjuk, hogy a szomszédok figyelnek, vigyáznak egymásra. Azt is örömmel vesszük, hogy egy utca, egy településrészi lakóközösség problémáit egy-egy utcafelelős fogja össze, segítséget kérve az önkormányzattól. A Porkoláb utcai forgalomterhelés miatti közlekedés ügye például így majd nyugvópontra kerülhet. Az önkormányzat a helyi lakosoknak és az itt ingatlannal rendelkező tulajdonosoknak március elsejétől avar-, lomb-, fű-, sövény- és nyesedék-leadási lehetőséget biztosít maximum heti két alkalommal. Munkaidőben egyszerre öt darab 100 literes műanyag zsák adható le az önkormányzat gazdasági épületénél.

Ugyanitt és a Vadász utcai kultúrház mellett egy sárga színű, 240 literes műanyag konténerbe adható le a használt sütőolaj, zsiradék, jól zárható műanyag PET-palack-ban. A temetőkben tavaly hulladékszigetként kihelyezett konténerek is jobban vizsgáztak, mint a korábbi fémketrecek. Tavaly saját ötletként elindítottuk a Hadi út közösségi kitisztítását. Két konténernyi szemetet hordtunk össze, s most is tervezünk ilyen közös, hasznos együttlétet. A tavalyi „háztól házig” lomtalanítás sikerén felbuzdulva májusban újra elszállíttatjuk a feleslegessé vált limlomot. Sok kültéri hulladékgyűjtő edényt is kihelyeztünk településen (Millennium utca, Barlang utca) a frekventált sétaútvonalakra, de a buszmegállók mellett is lecseréltük az edényze-teket. A Porkoláb utcában  pedig a lakók maguk készítenek fa szeméttárolókat, amit mi ürítünk majd.

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK