2022.06.30., csütörtök - PálZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

Diplomaátadó a Georgikon Karon

2017. február 14. kedd, 17:54
Szerző: Nemes Norbert Fotó: N. N.
A diplomaátadó értelmet ad sokévnyi erőfeszítésének. A siker valósággá vált, a végzettek kiválasztottak lettek. Megmérettettek és alkalmasnak találtattak, hogy választott hivatásukban felelős értelmiségi pályára lépjenek.

A mai naptól Önök szakmájukban a Pannon Egyetem és a Georgikon Kar követei lesznek. Értékes okmányt, jó ajánlólevelet adunk a kezükbe, ami Magyarországon és külföldön a legjobban fizető állások betöltéséhez segít.” – bocsátotta útjára Gelencsér András rektor azt a 170 fiatalt, akik február közepén a Balaton Színházban kapták kézhez keresztféléves oklevelüket, diplomájukat.

A diplomaátadó ünnepi tanácsülésen dr. Kondorossy Előd dékán-helyettes köszöntötte a helyi és megyei közélet prominenseit, a fővárosi, szegedi, pécsi, kaposvári, nagykanizsai társegyetemek elöljáróit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviselőit, a helyi intézmények vezetőit és a HÖK elnökeit, az egyetem munkatársait, a végzett hallgatókat, a kitüntetésben részesülőket, a boldog szülőket és hozzátartozókat.

Gelencsér András rektor megnyitójában kiemelte még: a Pannon Egyetemen több, jól együttműködő tudományterületen is nemzetközileg kiemelkedő szintű tudományos kutatások folynak, amelyek a képzések színvonalát is erősítik. A tudományos kutatási eredmények nemzetközi súlya és láthatósága alapján készült legfrissebb rangsorban az egyetem a hazai intézmények sorában a hetedik helyre tornázta föl magát, megelőzve a Corvinust, a Szent István Egyetemet és a Közép-Európai Egyetemet is.

Polgár J. Péter dékán ünnepi beszédében arról is szólt, hogy tavaly 601 hallgatót vettek föl a tartósan magas létszámmal működő karra, ahol 1500 fő folytat aktív tanulmányi tevékenységet. Az angol nyelvű növényorvosi kurzushoz olasz, szlovén, török és francia hallgatók is csatlakoztak. Január elején, a Keszthelyen záróvizsgázott hallgatók 98 %-a sikerrel zárta a megmérettetést, s így 170-en vehetik át oklevelüket, diplomájukat. Ők 14 záróvizsga-bizottság előtt adtak számot tudásukról. A most lezárult keresztféléves felvételi eljárásban mesterszakjaikra 57 főt vettek fel, de az agrárképző helyek listáján is a harmadik helyen végeztek, Dunántúlon a legmagasabb felvett agráros hallgatói létszámmal.

A székelyudvarhelyi képzési helyszínen most készülnek az első záróvizsgára. A szakfelelősök a tantervek átalakítását folyamatosan végzik és lehetőség adódott új, osztatlan, ötéves, agrármérnök-képzés beindítására. A Georgikon történetének legsikeresebb pályázati évét zárták, amelynek révén a következő négy évben rendkívül magas: 3,5 milliárd forint összegű beruházási és projektműködtetési forrásösszegre számolnak. A szakértelemnek, a megalapozott szakmai végzettségnek komoly kereslete van itthon és külföldön is. Az átvett tudás mellett a kitartás, az elkötelezettség, a morál, a nyitottság, az egymásra figyelés, a tanulás folytatása, a helyes meggyőződés hozhat sikert –zárta beszédét.

A fogadalomtételi ceremónia alkalmával a mesterszakon végzett Szindekovics Ágnes állattenyésztő mérnök helyezte jobb kezét a jogarra, majd az elmúlt esztendők szépségétől a jeles minősítést szerző Németh Áron természetvédelmi mérnök búcsúzott, aki utalt rá: a végzettek közül többen tovább folytatják tanulmányaikat.

A frissen végzett szakembereket a város nevében Ruzsics Ferenc polgármester búcsúztatta, majd az esemény egyetemi kitüntetések átadásával zárult.

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK