2024.06.21., péntek - Alajos, LeilaZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

Nem csak a karácsonyt várják

2020. december 28. hétfő, 09:21
Szerző: Bánfi Kati; Fotó: B.K.
Címkék: Bánfi Kati, Vallás
Csendesen tevékenykedő kis gyülekezet, mely 28 éve a város hitéletét gazdagítja. Bár a 42 fős tagsággal családias a közösség, vidéki viszonylatban mégsem olyan kicsi, hiszen az egész országban közel 6000 adventista jegyezhető. Három éve tesz eleget a helyi lelkészi szolgálatnak Frend László. Tőle kértünk egy kis bemutatkozó beszélgetést.

Hetednapi Adventisták Zalaegerszegen 

- Vidéken Debrecenben van a legnagyobb gyülekezet, talán mert ott van nagyobb hagyománya a protestáns tanoknak. A nyugati országrészben sokkal nehezebb feladat az egyházszervezés. Például Győrben, ahonnét származom, a zalaegerszeginél is kisebb a felekezet létszáma.

- A nevük alapján Önönknél kiemelt időszak az advent?

- Alapvetően mi nem a karácsonyt, ami Jézus első adventjének emlékünnepe, hanem Jézus második eljövetelét várjuk, erre utal a nevünk egyik része. Ahogy erről a Bibliában is olvasunk, Jézus ezzel az ígérettel búcsúzik: „Ismét eljövök”. Az egész apostoli hit ennek a visszajövetelnek a várásáról és az arra való felkészülésről szólt. Meggyőződésünk a Biblia tanításai alapján, hogy Jézus ígérete hamarosan beteljesedik. Természetesen tiszteletben tartjuk a keresztény hagyományt, karácsonykor mi is jó kívánságokkal, ajándékokkal köszöntjük egymást. A szeretet ünnepe legyen ez a nap. 

- Ön miért ezt a felekezetet választotta?

- Katolikus családból származom, de kamasz koromtól nem érdekelt a keresztény vallás, nem jártam templomba se. Jóval később, fiatal felnőttként, 10 éves útkeresés után találtam rá erre a közösségre és a keresztények hitére. Előtte érdekeltek a keleti vallások, kiemelten a buddhizmus. S bár nagyon tetszett, mégsem találtam meg benne a megnyugtató válaszokat a belső vívódásaimra, nem találtam lelki békét. Az olyan alapvető kérdésekre kerestem én is a választ, mint sokan, hogy honnan jövünk, kik vagyunk, mi a jó és a rossz, miért a szenvedés és a halál? 1989-ben egy barátom invitálására jutottam el egy olyan Biblia táborba, amit az adventisták szerveztek. És ott állt össze a kép. Megértettem, hogy a keleti és más spirituális irányzatok az önmegváltásra teszik a hangsúlyt, az élet tiszteletéről szólnak mégsem tanítanak arról a kezdeményező, aktív szeretetről amit a kereszténység képvisel. A Bibliából megismerhettem azt az Istent Aki a szeretet forrása, Aki Jézust elküldte erre a világra, hogy erről meggyőződhessünk és ezáltal minket is szeretetre tanítson. A mások szolgálata, a szeretetben élés pedig nekem nagyon fontos, hogy tegyük meg egymásért amit a szükség kíván. 

- Önöknél igen aktív a közösségi élet.

- Igen ez így van. Nálunk szombatonként van az istentisztelet, ez a hetedik nap, ami a nevünk másik részét adja. De nem csak egy bő órában vagyunk együtt, hanem az egész napot Istennek szenteljük. Az istentisztelet mellett Biblia magyarázatok, gyerek foglalkozások is vannak, aztán közös az ebéd, és néha délután együtt kirándulunk. A mostani időkben ez hiányzik, nálunk is online van a kapcsolattartás. 

- Milyen összetételű a felekezet?

- Vegyes, körülbelül egyharmad a nyugdíjas, vannak gyerekes családok, de egyedülállók is, így minden korosztály jelen van.  Szívesen látunk vendégeket is, az alkalmaink nyitottak. A többségünk korábban nem volt vallásos, de van olyan is aki más felekezethez tartozott. Lényeges, hogy ezek az emberek tudatosan választották ezt a hitet és egyházat, felnőtt fejjel, kialakult meggyőződéssel. Nálunk az istentiszteleteinken kizárólag a bibliai tanítások hirdetése történik, egyéb szertartási elemek nincsenek. Valljuk, hogy a Bibliából a hitre, de még az életvezetésünkre nézve is, szinte minden kérdésre választ kaphatunk. 

- Kiadványaik is vannak a bibliai tanításokról, életmódról, főleg a táplálkozással kapcsolatban.

- Igen, és az életmód ma nagyon kelendő, érdekli az embereket. Számomra az adventistáknak ez a hozzáállása is szimpatikus volt. Kiemelten a helyes táplálkozás, amit kiadványokban is népszerűsítünk. Én a megismerésük előtt már vegetáriánus lettem.

- Lelkész hogyan lett?

- Ugyanúgy teológiát végeztem, mint más egyházak lelkészei. A fő feladatunk a Biblia tanítása és a közösség vezetése, programok szervezése. Több helyen szolgáltam már, három éve élek családommal Zalaegerszegen a Zalai körzet lelkészeként. Nagykanizsán és Hévízen van még egy-egy gyülekezetünk, sokszor vagyok ott is. Hévízen nagyon szép templomunk van, épp most fejeztük be a külső szigetelését. 

- Bár nem kiemelt ünnep Önöknél, mégis sok jótékony akcióval kötődnek a karácsonyhoz. 

- A programjainkon, gyűjtések alkalmával Isten szeretetét hirdetjük. Sokszor szervezünk és adunk segélykoncertet, ünnepi koncerteket. Minden gyülekezetnek van saját kórusa, zenészei. Támogatjuk a szociális szervezeteket, a Boncodföldén lévő Autista otthont, a csácsi lakóotthont, a pózvai és becsvölgyei idősek otthonát, az Adományközpontot, és még Betlehemet is szoktunk állítani Zalakaroson. 

- Végül csak egy kérdés, mikorra várják a második eljövetelt?

- Természetesen egy ilyen jelentős eseményről a Biblia részletesen ír. Maga Jézus a Máté evangéliuma 24. fejezetében beszélt azokról az eseményekről amelyek közvetlenül megelőzik az Ő megjelenését. Globális méretű problémákról beszélt majdnem kétezer évvel ezelőtt, távol mindentől ami ma már valóság. Amikor elnehezül az emberi élet, háborúk, betegségek, szegénység, járványok, erkölcstelenség, fokozódó félelem uralják a földet. Olvasni kell a Bibliát és megértjük nem lehet jobb megoldása az emberi történelemnek mint az, hogy vége kell legyen és egy teljesen újnak kell elkezdődnie.
 

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK