2024.07.13., szombat - JenőZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

Szakmai tanévnyitón az oktatást érintő változásokról

2018. szeptember 04. kedd, 19:15
Szerző és fotó: Antal Lívia
A 2018/19-es tanévet érintő változásokról és fejlesztésekről tájékoztatták a megyei oktatási intézmények vezetőit a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A szakmai tanévnyitó konferencián többek között az új Nemzeti Alaptantervről, valamint a pedagógusok terheinek csökkentéséről esett szó.

Sipos Imre, az EMMI miniszteri biztosa elmondta, hogy az új Nemzeti Alaptanterv (NAT) koncepciójának elfogadása az ősz elején várható, amelyet másfél hónapos társadalmi egyeztetés követ majd. Bevezetésére felmenő rendszerben 2019. szeptember 1-jétől kerül sor. Az EMMI pedagógusterhelési kérdőívet tervez, aminek célja az óraszámok és a terhelés újragondolása – például az adminisztrációs terhek csökkentése, az egyéni teljesítmény elismerése, a pályára lépés és visszatérés ösztönzése céljából. Tervezik a vezetői életpálya bevezetését, továbbá két szigorítást a magántanulói jogviszony valamint az osztályozóvizsgák terén.

A miniszteri biztos beszélt a végzettség nélküli iskolaelhagyás arányáról, ami a 2016/17-es tanévben 10,85 százalékot tett ki. Ez egyben uniós elvárás is, amit a jelzőrendszer működésének javításával lehet mérsékelni. Az elmúlt tanévtől az 1–9. évfolyam már ingyenesen jutott tankönyvekhez. Ebben a tanévben ez a lehetőség több mint egymillió tanulót érint, ami közel tízmilliárd forintjába kerül a költségvetésnek. Jelenleg további tankönyvfejlesztés folyik, közel 900 taneszköz fejlesztése a sajátos nevelési igényű, valamint a nemzetiségi nevelésben résztvevők számára. A minősítések alakulása pozitív képet mutat, hiszen mostanra a pedagógusok kétharmada már szerzett minősítést. 2019-ben újabb 17,5 ezer pedagógus vesz részt a programban.

A konferencián elsőként Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, hogy az oktatást hozzá kell igazítani a technológia gyors fejlődésével járó kihívásokhoz. Az óvoda és az iskola azonban csak segíteni tud, a szülői támogatás is szükséges ahhoz, hogy a gyerekek felnőtt korukra odaérjenek, ahova szeretnének. A kormány is hozzá tesz ehhez, utalt az ingyenes tankönyvre, a pedagógus bérek emelésére, valamint az uniós és hazai forrásból megvalósult fejlesztésekre, amelyekkel indult az új tanév.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott további kormányzati intézkedések közé sorolta a szeptemberi családi pótlék korábbi kifizetését, az iskolakezdéssel összefüggő költségek enyhítésére. Megemlítette szociális étkeztetést, melyre idén 79 milliárdot fordítanak a 2010-es 29 milliárddal szemben. Arra kérte a pedagógusokat, hogy a szülőkkel szövetségben hazájához hű, tudás és intelligencia birtokában lévő embereknek neveljék a jövő nemzedékét, akik számára alapérték a család és a keresztény kultúra.

Dr. Vadvári Tibor alpolgármester méltatta az önkormányzat és a zalaegerszegi tankerület, illetve a szakképzési centrum közötti példaértékű együttműködést, melynek köszönhetően folyamatosan újulnak meg az intézmények. A város a TOP-programban is kiemelten kezeli az oktatási intézmények sorsát. Az Ady- és a Landorhegyi iskola energetikai felújítása már befejeződött, jövőre pedig a Liszt, a Petőfi és a Dózsa iskolák újulnak meg. Megemlítette az új andráshidai óvoda létesítését, ahogy folytatják a meglévő óvodák korszerűsítését is. A zalaegerszegi tankerület beruházásában új szárnnyal bővült az Izsák-iskola, valamint új tetőt kapott a Zrínyi-gimnázium. Az épület rekonstrukciója a TOP-programban valósul meg, illetve terveik között szerepel az Eötvös iskola felújítása is. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat nem fenntartója az iskoláknak, az előbb említett fejlesztésekkel azonban a megfelelő körülményeket kívánja biztosítani a zalaegerszegi, valamint az itt tanuló diákok számára.

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK