2024.06.20., csütörtök - RafaelZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

Utak újulnak meg, kerékpárutak épülnek

2020. november 19. csütörtök, 17:53
Szerző és fotó: Antal Lívia
2024-ig Zalaegerszeg 869 útjából 71 újulhat meg a Kovács Károly városépítő programban. A jelentős számú rekonstrukció a 15 évre szóló útfejlesztési program első ütemeként valósulhat meg, mégpedig a közművekkel együtt. Az utak, járdák minőségében ugyanis tartós és hosszú távú eredményt csak is a föld alatti és a földfelszíni munkák összehangolásával lehet elérni, bocsátja előre Bali Zoltán alpolgármester.

Látványos változás előtt Zalaegerszeg közlekedési infrastruktúrája

A Stadion út és a Balatoni út jelenlegi lámpás kereszteződésében dupla körforgalmat alakítanak ki

– 2014-ben három nagy irány mentén kezdtük meg a városi közmű-, út- és mélyépítési munkák előkészítését, és megvalósítását. Elsőként az arányos városfejlesztést említeném meg. Ne csak a belváros szépüljön, háruljon figyelem a peremkerületekre is, hogy az ott élők is érezhessék a város jobbító szándékát. Második nagyon fontos törekvésnek fogalmaztuk meg azt, ha felújítunk egy utat, utcát, vagy teret, akkor ne csak a felszínét tegyük rendbe. Kezdjük a föld alatti közművek rekonstrukciójával, amit az útburkolat helyreállítása, aszfaltozása követhet. Nincs annál ugyanis rosszabb, ha egy frissen aszfaltozott utat felvág a szolgáltató közműcsere miatt. Harmadik irányként határoztuk meg, hogy útjaink, járdáink alkalmasak legyenek alternatív közlekedésre, vagyis kerékpárutak létesüljenek. Az elmúlt öt évben már erre törekedtünk, és ezen célkitűzések megvalósítása szabja meg az előttünk álló éveket.

Bali Zoltán alpolgármester

– Milyen lépéseket tettek ennek érdekében?

– Zalaegerszegen összesen 869 út és járda található, ami jól érzékelteti az elvégezendő feladat nagyságát. Annak érdekében, hogy tisztán lássunk, a műszaki osztály munkatársaival és külső műszaki szakértőkkel ötös skálán pontoztuk az útpálya minőségét, és külön osztályoztuk a szegély minőségét, a növényzet állapotát, a forgalomtechnikát és a vízelvezetést. Ezáltal egy fontossági sorrendet is felállítottunk, hol kell előbb és hol utóbb beavatkoznunk. A vízi közművek felújítása tekintetében a törvény 15 éves gördülő fejlesztési tervet ír elő, amit összhangba kívánunk hozni a 15 évre szóló út- és járdafejlesztési tervvel. Az utóbbit novemberben fogadja el az ismét kihirdetett rendkívüli jogrend értelmében Balaicz Zoltán polgármester.

– Az elmúlt évekbeli fejlesztések már a „közmű, út együtt” szemléletet tükrözik. Említene néhányat?

– A tavaly átadott Arany János utca jól példázza törekvéseinket, ahol az összes földalatti közmű (gáz, ivóvíz, csapadékcsatorna, szennyvízcsatorna, optikai kábel) rekonstrukciója után tettük rendbe az úttestet. Meg is látszik a minőségén. A Perlaki utca északi szakaszának felújítását szintén önerős beruházásban végeztük el a gáz- és ivóvízhálózat, valamint a csapadékcsatorna rendbetételével. A 2020-as költségvetésünkben a hibaelhárításokkal együtt mintegy 250 millió forintot terveztünk be a szennyvízhálózat felújítására, az ivóvízhálózatra pedig közel 140 milliót. Az uniós projektek ezen felül vannak, mint például a keleti vízbázis rekonstrukciója.

A Zalaszentivánig tartó kerékpárút a megépítendő új Zala-hídon át is vezet majd

– Milyen források állnak rendelkezésre az út- és járdafejlesztési terv megvalósítására?

– A Kovács Károly városépítő program biztosít erre lehetőséget, melyre összesen 12,7 milliárd forintot kapunk a kormánytól. Ebből év végéig 1,25 milliárd forintot utalnak az előkészítésre. A kormányzati támogatással a két, a vízi közmű és az útfejlesztési program keretében a 869 útból 2024-ig 71 út, utca felújítása valósulhat meg a közművekkel együtt. Nagyon jelentős ez az állami támogatás, hiszen önerőből csak 300 millió forintot tudnánk fordítani egy évben az utak rekonstrukciójára. Összehasonlításképp az Arany János utcára 240 millió forintot költöttünk. Az állami forrás fontosságát azzal is hangsúlyoznám, hogy az Európai Unió nem támogat út- és járdafejlesztéseket, csak kerékpárutak építését.

– Mely utakat érinti az első ütem?

– Az arányos városfejlesztést és a beavatkozási osztályozást szem előtt tartva határoztuk meg első körben a felújítandó utcákat. Példaként említem a Köztársaság útját, a Bartók Béla, a Kisfaludy és az Ady utcát. A külső városrészekben is megújul több gyűjtőút. Az állami támogatás lehetővé teszi Besenyő és a Sugár út közötti déli átkötő út fejlesztését, valamint a belső tehermentesítő út folytatását is a Jákum utca végétől a Stadion út és a Balatoni út kereszteződéséig. Itt dupla körforgalmat építünk ki, és egysávos körforgalmat a felújítás alatt álló munkacsarnok környezetében. A Tesconál lévő körforgalom is kétsávos lesz, amelyen napi 32 ezer autó megy át. A Kovács Károly városépítő programban 240 új parkolót is megépítünk 2024 végére.

Az Andráshidáig vezető kerékpárutat 2019 szeptemberében adták át

– Hogyan bővül a kerékpárút-hálózat az elkövetkezőkben?

– Jómagam a kerékpáros közlekedés híve vagyok, amelyre azt gondolom, a zalaegerszegiek is nyitottak. Alapvető célunk az, hogy a Mindszenty tértől illetve a belvárosból minden irányba vezessen kerékpárút a külső városrészekbe, és azon túlra is. Ennek érdekében európai uniós pályázatokkal élünk. Andráshida már elérhetővé vált; a tavaly átadott 6,5 kilométeres szakasz kapcsolatot teremt a falumúzeummal és a Gébárti-tó környékével is. A Rákóczi utcai kerékpárút ebbe csatlakozna, de eredménytelensége miatt meg kell ismételni a közbeszerzési eljárást. Ellenben eredményesen zárult egy másik közbeszerzési eljárás. Így a jövő évben jelentős fejlesztésként valósulhat meg egy teljesen új kerékpárút építése a Zrínyi úttól az ADA vállalatig. Az itt a található cégek, illetve a déli városrész kerékpáros megközelítése érdekében fontos ez a beruházás. Ugyancsak eredményes volt a Zalaszentivánig tartó kerékpárút létesítésének közbeszerzési eljárása. Az uniótól azonban még plusz forrást várunk a beruházásra. Ez szintén jelentős fejlesztés, mert a kerékpárút Kaszaházától a megépítendő új Zala-hídon át, Nekeresden és Pózván keresztül egészen Zalaszentivánig halad majd. A 2021–2027-es uniós ciklusban a csácsi, a teskándi és a botfai kerékpáros összeköttetéseket építenénk ki. Az Alsóerdőre kivezető kerékpárút felújítását a Kovács Károly városépítő programban valósítjuk meg. Ha mindennel végzünk, Zalaegerszeg, mint a fenntartható közlekedés városa valóban átjárható lesz kerékpárral – zárta a beszélgetést Bali Zoltán alpolgármester.

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK