2024.06.23., vasárnap - ZoltánZalaegerszeg időjárása

Vezető hírek

150 éves a modern kori magyar ügyészség

2022. február 09. szerda, 18:55
Szerző: -pet-; Fotó: pP
Százötven éves az önálló magyar ügyészi szervezet. Az évforduló alkalmából egy vándorkiállítás járja az országot, mely a napokban érkezett Zalaegerszegre.

 Vándorkiállítás érkezett a belvárosba

A polgármesteri hivatal előtti téren egy színes tablókból álló kiállítás mutatja be, hogy a 13. századtól kezdve, a reformkori törekvéseken át hogyan jutottunk el az önálló ügyészség 1871-es létrejöttéig. De az idővonal segítségével abba is bepillantást nyerhetünk, hogy 1900-ban miképp kezdte meg munkáját az első magyar koronaügyész, vagy, hogy a királyi ügyészség felszámolása után, a kommunista korszakban hogyan fonódott össze az államigazgatás és az igazságszolgáltatás. A kiállítás a demokratikus átmenet és a rendszerváltozás időszakának legfontosabb eseményeit is felsorakoztatja, sőt arról is szó esik, hogy a 2004-es uniós csatlakozással lehetővé vált az Eurojust-ban való aktív részvétel is. 

A kiállítást megnyitva dr. Székely Tamás megbízott megyei főügyész többek között elmondta: a modern kori magyar ügyészség megszervezése 1871-ben valósult meg, és Kozma Sándor nevéhez köthető, akit ekkor neveztek ki a pesti királyi tábla mellé királyi főügyésznek. Gyakorlatilag erre az évfordulóra emlékeznek meg a kiállítással, mely tavaly indult el országjáró útjára. A legfőbb ügyész azt a célt tűzte ki, hogy a tablók a lehető legtöbb városba, de legalább minden megyébe jussanak el. Egy-egy helyszínen két hétig látható a kiállítás. 

Hozzátette: bár a modern ügyészség valóban 150 éves, azért a történet – mint az az első táblán is látszik – jóval régebbi időszakra nyúlik vissza. Zsigmond király 1430-ban már állandó hivatalt létesített, megalapítva ezzel a jogügyi igazgatói titulust. Ők egyszerre voltak a királyi ügyek igazgatói és a Szent Korona ügyészei. Az ő feladatuk volt a király képviselete közjogi és magánjogi ügyekben. A 17-18. századtól a törvényhatóságokban (vármegyékben, városokban) már a választott tiszti ügyészek működtek. Teendőik közé tartozott többek között a vármegye, a város jogi képviselete, valamint az önmagukról gondoskodni nem tudók (árvák, gyámoltak) jogainak megóvása.

A polgári államszervezet kiépítése az 1867-es kiegyezés után kezdődött meg. A modern állam jogrendszerének megteremtése szempontjából alapvető jelentőségű volt az az 1869-es törvénycikk, amely államosította a bíráskodást, és elválasztotta egymástól az igazságszolgáltatást és a közigazgatást. Ezek a folyamatok vezettek el az 1871-es modern ügyészség megalakulásához.

A kiállítás megnyitóján részt vett Balaicz Zoltán polgármester és dr. Kis-Király Ervinné, megyei főügyész-helyettes is. 

MEGOSZTÁS

HETI TÉMA
Lapcsalád (pdf-tár)
Zalaegerszeg
Zalai Napló
Hévíz Keszthely
CÉGBOX
HÍRLEVÉL

Leiratkozás hírlevelünkről

CÍMKÉK